Tag-arkiv: Privat Nyhed

Læs Landsbynyt

Branderup Borgerforening er medlem af Landsforeningen af Landsbysamfund.  (LAL).  Der modtages kvartalvis blade, som du kan se her på hjemmesiden.

Når du flytter pilen til “publikationer” kan du fremover læse:  Aktivbladet, Kirkebladet og udgivelsen Landsforeningen af Landsbysamfund.

 Læs bladet ved at trykke på:   Landsforeningen af Landsbysamfund

Overdåsis fra Rømø

Dåser fra Rømø

Dåser fra Rømø

Kort efter Branderups indslag i TVSyd, ringede der en mand fra Rømø, de
havde også samlet dåser og gemt dem et stykke tid, men nu havde de droppet
det hele pga  den lave pris, så da de så vi havde gang i dåseindsamling her,
syntes han vi skulle have tilbudet. Jetudlejning  rykkede ud med ladvogn og
trailer, godt vi var to mand af sted, for der var godt nok mange sække, og
nogle af sækkene var så skøre , så de gik itu ved læsningen, men vi fik det
hele stavlet på bil og trailer og det blev noget af et læs. Det hele blev
kørt til sortering i Gerhards lade og det blev til 9 big bag sække – ikke
dårlig.  Stor tak til Rømø samlerne.
Med venlig hilsen  Mie  og Jet

dåsedrengene 2009

 

 

 

 

 

 

 

En fortjent dåse til hver.

 

 

Så er vi kommet af med rigtig mange dåser, hele vores lager og som i kan se på billederne, var det lidt af en stak, 4200 kg. Stor tak til alle som har hjulpet med til at  gøre det mulig for Gerhard, ved byfesten at aflevere en check på 50.000 kr til Friskolen. Det varmer meget med en god slat penge, nu hvor der er ekstra udgifter med forberedelse af vuggestue og 8.klasse

Godt nok giver det ikke så meget ved skrothandleren, men ikke tabe modet, det er mængden , som gør det – så vi samler stille og rolig videre – vi har nemlig et slogan i Branderup  : VI  VIL –  VI KAN    VI GØR. – så det gør vi bare.

Fortsat god sommer til alle dåsedrenge og samlere.  Hilsen Jet

Branderup Borgerforenings bestyrelse

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

Ole Post.  Formand og Borgerforeningens repræsentant i Lokalrådet. Mail til: olp@tdcadsl.dk

Peter Boysen. Næstformand.  mail til: 2425pb@mail.tele.dk

Pia Jørgensen. Sekretær og Borgerforeningens repræsentant i Aktivcenterets bestyrelse. mail til: familienryvang@hotmail.com

Mette Riis.  Kasserer.  Mail til: metteriis@dbmail.dk

Jes Lund. Projekt ko-ordinator.  mail til: Lundjes@gmail.com

Agnete Gad.  Aktiv suppleant.  mail til: at@bollogschmidt.dk

Nye stykker fortov i Bygaden

renovering

Det igangværende projekt i Branderup Bygade er IKKE til øget trafiksikkerhed.

Ole tog fejl! Det drejer sig omlægning og fornyelse af fortovet langs Bygaden.  Hvor meget eller hvor lidt det egentlig drejer sig om, er ikke helt klart endnu.

Det større projekt med øget trafiksikkerhed er endnu kun på bedding,  og afventer tilstrækkelig midler.

Nyt fra kålroemarken.

Kålroerne ser fine ud nu, de var ved at få det noget tørt, men nu kan de igen klare sig en tid uden vand. Rækkerne er fyldt ud med blade, det ser godt ud – så tag det rolig Torben Ryvang, roerne når at blive store til din private kålrabifest.Vi har lige fået en brugt men fin roerenser foræret af Hans Lund, mange tak for det. Mads Kjergaard og Hans Lund rensede roerne i uge 30, det var dejlig, også tak for det.

Det internationale Branderup — et sted med fremtid.

Der Nordschleswiger lørdag d. 15. marts 2008.  Artikel og billeder af journalist Sara Kannenberg.
(oversat af Ole Post)

Borgere i Sønderjylland tager del i et EU-projekt vedrørende forbedring af livskvalitet på landet / “Vi kan, Vi vil, Vi gør”.

Branderup – Der findes mere charmerende steder end Branderup med sine 900 sjæle mellem Løgumkloster og Haderslev. Lange, lige veje og en bykerne, som først ved andet gennemsyn er til at få øje på, og midt i landbyen et mejeri.
Det er ikke stedets idyl, der giver Branderup en helt speciel plads på det Sønderjyske landkort. I det mindste ikke endnu. Det er borgerne, som ved deres engagement og deres i Danmark helt enestående indsats, har påkaldt Branderup international interesse. Og dermed blevet et forbillede for landsbyer i hele Danmark.
Siden midten af 2006 er Branderup’s fremtid blevet beskrevet. Som det eneste ud af tolv steder i hele landet valgte Branderup at deltage i et internationalt samarbejde, som blev tilbudt gennem EU, Indenrigsministeriet og Tønder kommune.
Landsbyer i hele Europa skulle gensidig lade sig inspirere med detailjerede visioner, udviklingsplaner og realistiske idéer.
Branderup’erne slog til. En beslutning med frugtbar eftervirkning. I slutningen af februar præsenterede deltagerne en udviklingsplan, hvor arbejde, idéer, visioner og konkrete forslag er bundet sammen. Nye byggegrunde med en sø næsten på trappetrinet, ny plantede træer langs bygaden, samt udvidelse af fitness eller naturstier omkring landsbyen. Halvandet år efter projektets begyndelse kunne borgerne i Branderup læse om byens fremtid.

Ole Lorenzen Post, næstformand i lokalrådet og Margrethe Stenger, medlem af lokalrådet var med fra projektets start. De fortalte til Der Nordschleswiger om deres oplevelser og erfaringer fra de internationale møder.
“Efter vores landdistrikts konsulent i Tønder kommune havde beskrevet, hvad projektet handlede om, så sagde vi simpelthen; ja.” husker Ole Post. Der blev stillet et budget på over 500.000 kroner stillet til rådighed. Lokalrådet tog efterfølgende kontakt til et firma, som beskæftiger sig med landsbyudvikling og så gik det løs i jagten for at få kreative forslag til forbedring af livskvaliteten. Landsbyens borgere blev udstyret med ialt 11 engangskameraer.

“Nye tilflyttere, familier, enlige og folk, der har boet i Branderup igennem årtier blev stillet den opgave at finde steder i Branderup, som de fandt skønne og tiltrækkende.
Men også fotos af steder, de fandt kunne forbedres” fortæller Margrethe Stenger.
Kort tid efter blev der arrangeret et stort borgermøde med fælles spisning, hvor alle i byen var inviteret og blev informeret om projektet og opfordret til at bidrage med tanker og idéer.

“Der deltog mere end 140, og interessen for landsbyens fremtid var stor” siger Stenger. Dernæst stod den første inspektionsrejse på programmet. Man var fremme ved projektets kernepunkt med udveksling af besøg til de deltagende byer fra Holland, Irland, Sverige og Danmark.
“Vi rejste til Holland. Og blev dybt imponeret af de processer, der allerede var i fuldt sving. Ialt 53 forskellige større og mindre forbedringer var i projektets forløb pågebyndt eller udført. For eksempel en legeplads på omkring en hektar, hvor børn kunne komme i nær kontakt med forskellige husdyr. Vi fra Branderup var dengang kun i begyndelsen af vores projekt og var mest optaget af at stille spørgsmål.” mindes Ole Lorenzen Post. Man besøgte også Sverige og Irland inden for rammerne af den internationale rejsegruppe. “Vi havde da hurtigt lært også at se bag kulisserne. Nogle deltager gerne i udviklingsplanerne, men i sidste ende kun, hvis det er til egen fordel. Eller, som ved besøget i Irland, hvor en udviklingsplan var færdiglavet, men ikke blev ført ud i praksis på grund af manglende kommunikation mellem parterne.” beretter Lorenzen Post.

Borgerne i Branderup fordelte deres mål og visioner mellem flere arbejdsgrupper i løbet af en række møder. Ideér blev konkretiseret og der blev sorteret mellem det mulige og det umulige. 6 grupper, – bl.a. opdelt i sundhed, bygninger eller natur – arbejdede med at beskrive og skitsere planer.

I slutningen af 2007 blev Branderup mål for de internationale delegationer. Gæsterne blev indkvarteret privat – og gav de lokale værdifulde indtryk og informationer med på vejen. “Det var utroligt interessant hvordan vore gæster så vor landsby. Hvad de lagde mærke til, og hvilke udviklingspotentialer, de fandt.” beretter Margrethe Stenger. Nu er visions processen afsluttet .
“Vi kan – vi vil – vi gør” lyder Branderups slogan.
“vi kan – det har vi bevist med byggeriet af Aktivcenteret. Vi vil – det har vi netop slået fast med arbejdspapirene til borgerplanen. Vi gør – det er dét, der kommer nu” siger Ole Lorenzen Post.

I slutningen af marts slutter projektet. Og hvordan kommer vi nu videre? Hvilke dele af projektet bliver realiseret, hvilke idéer forbliver nedskrevne visioner og bliver aldrig realiteter?
“Der er konkrete planer om nye byggegrunde i forlængelse af Fyrvænget. Vi er blevet opmærksomme på, at der er flere familier, som gerne vil bygge der. De udarbejdede skitser omkring disse grunde vil snarest blive overdraget til forvaltningen. Desuden skal vi have et møde med Teknisk Forvaltning og præcisere vore ønsker” siger Ole Lorenzen Post.
Også byens velkomstkommitté bliver videreført.
“Vi vil i endnu højere grad komme nye tilflyttere i møde, så de kommer til at føle sig godt tilpas” siger Margrethe Stenger. “I den sammhæng vil vi lave en ny database med frivillige, som kommer til at virke via den nye Infoland hjemmeside. Det kan være at bage kager, give en hjælpende hånd med havearbejde, eller stå for udskænkning ved vores byfester. Formålet er at udbygge det sociale sammenhold.” fortsætter Margrethe Stenger.

“I det hele arbejder vi ud fra dette princip: Hvis noget er vigtigt og muligt, så gennemfører vi det. Hvis noget ikke er så vigtigt, men muligt, så gør vi det også.
Hvis en opgave er vigtig, men ikke mulig – så venter vi, men taber den ikke af syne.”
Sådan sammenfatter Ole Lorenzen Post prioriteterne.

En idyllisk bykerne opnår Branderup dog nok ikke i nærmeste fremtid. For at opnå det, behøves der endnu en god portion livskvalitet.
“Med hensyn til bymidten er vi allerede i forhandlinger. Vi vil gerne opnå enighed om tilladelse til at nedrive en ubenyttet bolig. Det vil i alle tilfælde være en konkret videreudvikling.” synes Lorenzen Post.
Det er dog Branderups borgere, der gør en forskel. Efter dette motto: Skønhed kommer indefra og smitter af på det ydre.    Sara Kannenberg