Tag-arkiv: Lokalråd

Branderup initiativpris afsløret

Lørdag d. 22 nov. 2008 kl. 13.00 forsamledes rigtig mange borgere i Branderup til en markering af det varige minde, som vor landsby er blevet tildelt.

En smuk granitsten med inskription blev på festlig vis afsløret med efterfølgende servering af varme pølser og brød i hallen. Tiltrængt i det kolde vejr!

På foto ses fra venstre:  Per Grønbæk, direktør for Sønderjysk Landboforening, Bodil Bertelsen, landdistriktskonsulent, Valdemar Schultz, formand for Branderup Lokalråd ,  Henrik Frandsen, formand for SDJ samt Gert Karkov, netop fratrådte næstformand i Dansk Landbrug.

Afsløring af initiativpris

Branderup afslører Dansk Landbrugs Initiativpris 2008
Onsdag den 5. november havde 10 aktive borgere fra Branderup den store ære på byens vegne, at få tildelt Dansk Landbrugs Initiativpris på Landsmødet i Herning Kongrescenter.
Branderup er en landsby midt i det sønderjyske med et slogan:
Vi kan. Vi vil. Vi gør.

Forslagsstiller var Sønderjydsk Landboforening og i konkurrence med andre gode tiltag landet over, blev Branderup valgt.

Lørdag den 22. november kl.13.00 ønsker Lokalrådet at fejre afsløringen af selve prisen, sammen med Branderup Sogns borgere og alle øvrige interesserede.

Den netop afgåede næstformand i Dansk Landbrug, og formand for dommerkomiteen Gert Karkov, Immervad, holder indvielsestalen og afslører det varige minde ved Branderup Aktivcenter. Derefter byder Lokalrådet på en god dansk landbrugsvare, nemlig pølser og brød, og dertil øl og vand.

Traktementet kan bringe minder om “rejsegilde”, og det passer egentlig fint med det stade “byggeriet” af Borgernes Udviklingsplan er på: Fundamentet, murene og spærene er rejst – men der er stadig en masse planer om hvordan vinduer, indretningen og parken skal være – økonomien er ikke afklaret, og der er langt fra penge til alle ønskerne. Et kendetegn for landsbyen Branderup er, at beboere, gode venner og bekendte er klar til at give en hånd til realisering af vore visioner.

Lørdag d. 22. november 2008 skal det være festlig og fornøjelig – alle er velkomne.
Fra kl.14 holder den unge Branderup Friskole Åbent Hus, hvor der er mulighed for at se de gode lokaler og høre om skolens værdier.
Venlig hilsen

Lokalrådet for Branderup Sogn

Fra Lokalrådet

Branderup er af kultur og fritidsudvalget blevet udnævnt til Årets Landsby i Tønder kommune, og vi vil dermed også være kandidat til denne titel på landsplan.Jeg er glad for denne udnævnelse, og synes også, at det er velfortjent, da der foregår en masse ting i vor by, og der laves et godt arbejde af mange frivillige. Det bliver så spændende, om vi bliver Årets Landsby i Danmark

Orientering om hvad der foregår i lokalrådet.

Vi har netop d. 25. aug. holdt et kursus for inviterede foreningsfolk fra Branderup. Hovedemnet var hvordan foreninger selv kan sætte nyheder ind på hjemmesiden “Branderup.dk”. Derudover fik de en orientering om, hvor vi er på nuværende tidspunkt. Vi drøftede også hjælperdatabasen, som gerne skulle være til gavn for alle foreninger.

Hjælperdatabasen skal blive en EDB-oversigt over alle frivillige hjælpere fra egnen, og det vil velkomstkomiteen arbejde videre med. Alle husstande vil på et tidspunkt få et besøg, hvor man kan melde sig til at give en hjælpende hånd indenfor et bestemt område.

Velkomstkomiteen er et projekt, som lokalrådet har arbejdet med og vil bestå af personer, som skal byde tilflyttere velkommen og oplyse dem om hvilke muligheder der er for aktiviteter i Branderup, samt hjælpe dem med at komme i gang.

Lokalrådet har også arbejdet med:

En konkurrence om nogle unikke byporte i Branderup. Vi fik 7 forslag og dommerkomiteen valgte et forslag fra Flemming Thøisen. Der skal nu arbejdes videre med forslaget i samarbejde med Flemming og derefter skal det godkendes af kommunen inden offentliggørelsen.

Etablering af en sø på Jens Andresens mark. Jens har tilbudt, at vi må lave en sø ud for JET, men vi vil gerne have den længere ned mod Fyrvænget, for at gøre et nyt boligområde mere attraktivt. En ny udstykning der, er også et emne vi arbejder med i samarbejde med kommunen.

Vi vil også gerne have forskønnet Branderup Bygade og Sandbjergvej indtil Branderupvej i løbet af efteråret.

Margrethe Stenger har på lokalrådets vegne arbejdet med tanker om et uddannelsessted ved Aktivcentret for videre-uddannelse af voksne og firmaer evt. med fjernundervisning. Det foregår i et samarbejde med VUC i Haderslev. Hun har søgt penge til det ved LAG, men fået afslag.

Kommunen har også lovet lokalrådet, at Tingvej fra skolen og hen til Sandbjergvej skal gøres mere trafiksikker for cyklister,

og så holder vi fællesspisning d. 23. oktober.

Programmet er endnu ikke endelig fastlagt, men sæt kryds i kalenderen.

Vi arbejder, som I kan se, med en masse ting, som gerne skulle blive synlige på et eller andet tidspunkt..

For Lokalrådet Valdemar Schultz