Menighedsråds valg i Branderup

Kære beboere / folkekirkemedlemmer i Branderup Sogn.

Førstkommende tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 er der 

                VALG til MENIGHEDSRÅDET ved BRANDERUP KIRKE.Det finder sted i konfirmandstuen i den gamle præstegård.

Vi kunne godt bruge et par nye ansigter til Menighedsrådet, og hvis ikke andet, så som suppleanter.

Hvis du har interesse for kirken og dens dagligdag, og også for hvem, der sidder i Menighedsrådet, så kom til mødet / valget den 15. september 2020 kl. 19.00, og vær med til at stemme og bestemme omkring kirkelivet i Branderup.

Valget afgøres den aften efter de nye regler. Hvis vi ikke får de 5 medlemmer, som vi skal have, skal der være supplerende valg, som finder sted den 6. oktober 2020.

Selvom valget afgøres den aften, er der dog stadig mulighed for at opstille en kandidatliste til et afstemningsvalg. nærmere oplysninger om dette kan fås ved  Menighedsrådet.

 Venlig hilsen

Det nuværende Menighedsråd

Jens Erik Thomsen – formand

Floorbal for børn

Floorball for børn

Nyt !

Den 15. september starter vi floorball op for børn fra 1. klasse , vi skal lære lidt om floorball, teknikker og spille kamp må hinanden – her er plads til alle.

Det kræver ikke andet end indendørs sko og tøj du kan bevæge dig i .

Kontingent er 150 ,- pr sæson ( uge 38 – 51 , der er IKKE floorball i efterårsferien ) der kan betales med Mobil Pay eller girokort .

Vi håber at se mange glade og aktive floorball børn .

 

Hilsen

Anders Æbleø   27643730

Eva Schultz 27343090

Tilbud over aktiviteter i Branderup ungdom og idrætsforening

 

Branderup Ungdom og Idrætsforening tilbyder i sæson 2020/21

OPSTART I UGE 38:

Mandag : BRUP – Branderup rymiske unge piger ( 6. kl – 9 kl. ) v. Mai og Emma kl. 17 – 1830                       Kontingent 350 ,- kr.

Mandag :Fodbold : v. Anders Æbleø kl. 20. 00 – 22.00                                               Kontingent 350 ,- kr.

Tirsdag : Floor ball fra 1. klasse og opefter – kl. 16.30 . 17.30                                Kontingent 150,- kr. pr sæson ( ca. 10 gange inden jul )

Tirsdag : Træning for gravide : v. Anne Willadsen – Kl. 18.00 – 19.00 Kontingent 150 ,- kr ( uge 38 – 51 )

Onsdag : Senior fitness (Fitnesscenter) kl. 9.00 – 10 .00 v. Helle Brade og Eva Schultz    Kontingent 150,- kr. pr sæson

Onsdag : Mini Spring mix 5 år – 7 år ( 1. klasse ) kl. 16.00 – 17.00                                 Kontingent 350 ,- kr.

Onsdag : Spring mix kl. 17.00 – 18.30                                                                            Kontingent 350,- kr.

Onsdag : Badminton v. Anders Æbleø kl. 18.30 – 22.00                                               Kontingent 350 .- kr.

 

OPSTART I UGE 40 :

Mandag : Glad Motion v. Cathrine Sørensen kl. 18.45 – 19.45                                       Kontingent 350,- kr.

Tirsdag : Krolf kl. 19.00 – 21.00                                                                                    Kontingent 250,- kr.

Torsdag : Klub v. Gitte Boyschau kl. 18.00 – 19.30                                                        Kontingent 100,- kr. pr. sæson

OPSTART I UGE 43 :

Torsdag : Herre fræs v. Erling Hørlyck og Hans Lund kl. 19.30 – 20.30                         Kontingent 350,- kr.

Derudover har vi Branderup fitness der har åben hver dag fra kl. 06.00 – 22.00. Kontingent 89,- kr. pr mdr. – fra 65 år 49,- kr. pr mdr.

Der vil komme spilleaften opstart kommer senere.

Mvh Branderup ungdom og idrætsforening.

 

Hjælper til vores lokale gymnastik opvisning.

Vi står og mangler 6 nye  frivillige til at hjælpe med at arrangere vores lokale gymnastik opvisning  .

Opgaverne omkring dette er små opgaver :

Der vil være 2 – 3 møde i foråret ( højst ! )

Hjælpe med at stille op og rydde op efter opvisningen.

indkøb

kagebordet

hjælpe med at finde nogen der vil sidde ved en entre.

Håber der vil melde sig nogen ret hurtigt , det er kun den ene aften hvor vi har brug for din hjælp.

Kontakt Eva Schultz / 27343090

Oversigt over kontingenter i Branderup ungdom og Idrætsforening.

Gymnastik : 350 . kr.   (  glædende for børn og voksne )

Krolf : 250 ,- kr.

Mobilfri klub : 1oo,- kr. pr sæson

Floorball : 150 ,- pr sæson

Branderup Fitness 89,- kr. pr mdr. Fra 65 år 49,- kr. pr mdr.

Badminton : 350 ,- kr.

Fodbold 350 ,- kr.

Senior fitness : 150 ,- kr. pr sæson

Der hvor vi kører med sæson priser, betale man for efteråret , og så kan man melde sig til igen til foråret.

 

Nyt fra Branderup ungdom og Idrætsforening.

Så har vi haft det 1. møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er blevet sammensat således :

Formand / Branderup Fitness / Floorball / Krolf / Senior Fitness : Eva Schultz  / 27343090

Næstformand / Referent / Byfest / Fastelavn  : Helle AAgaard  / 30560132

Anne Louise Hørlyck : Gymnastik  / 30238328

Helle Brade : Branderup fitness / Spilleaften / Mobilfri klub / Senior Fitness  60191350

Anders Æbelø : Fodbold / Badminton / Floorball  / Byfest / 27643730

Jonas Schultz  / supplant

Hvis har spørgsmål , ideer eller andet så vil vi meget gerne at i tager fat i os .

 

 

Nyhed i Branderup Fitness

Er du hjemme i byen på fridage eller ferie, eller har en god ven /veninde på besøg?? Og vil være aktiv ??

SÅ SER HER !!!

Der er nu mulighed for at har en gæst(er) med i Branderup fitness.

Pris pr gæst er 40 ,- kr for en hel dags træning .

Man kontakter Eva Schultz på nr 27343090 

Nyhed i Branderup fitness !!!!

Senior hold i Branderup fitness.

Starter onsdag den 16/9 i uge 38 kl. 9.00 – 10.00 , slutter onsdag den 18/11 i uge 47

i alt 10 gange .

pris 150 ,- kr 

____________________________________________________________________________________

Senior hold i Branderup fitness.

Starter onsdag den 13/1 2021 i uge 2  kl. 9.00 – 10.00 , slutter onsdag den 17/3 2021  i uge 11

i alt 10 gange .

pris 150 ,- kr

I ulige uger træner Helle Brade 

I lige uger træner Eva Schultz 

Generalforsamling i Støtteforeningen for Branderup Friskole og Børnehuset Udeliv

Indkaldelse til generalforsamling i Støtteforeningen for Branderup Friskole og Børnehuset Udeliv

Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 18.30 på Branderup Friskole

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens årsberetning
  4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Marianne Schultz – modtager genvalg

Malene Brodersen – modtager genvalg

Anders Æbelø – modtager genvalg

Valg af suppleanter

På valg er: Lone Korsholm – modtager genvalg

  1. Valg af revisor

Valg af revisorsuppleant

  1. Indkomne forslag
  2. Eventuelt

Generalforsamling Branderup Aktivcenter

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og BUIF – Mandag d.22 Juni 2020 kl. 19.00
I Branderup Aktivcenter.
Generalforsamling i Branderup Aktivcenter
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gitte Boyschau –
Boyschau@get2net.dk– i hænde senest 5 dage før
Derpå følger generalforsamling i Branderup Ungdoms- & Idrætsforening.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Regnskab
6. Drøftelse og godkendelse af pkt.3 & 4
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt.1-2 ungdomsmedlemmer, suppleant,
samt revisor og evt. revisorsuppleant
På valg er Helle Brade (modtager genvalg)
AnneLouise Hørlück (modtager genvalg)
Helle Aagaard (modtager genvalg)
Michael Oksen ( )
Erna Jensen Revisor( )
9. Evt.

Fitness start Branderup

Mandag den 15. juni åbner  vi igen op for træning.  Da vi skal have gjort klar med de nye retningslinjer  der nu måtte være, følg os på facebook!

 CORONA TILBUD !!!!

6 mdrs træning, betal for 5 mdr, du for 1 mdr GRATIS træning

1 års træning normal pris 1068,- kr CORONA PRIS 800 ,- kr

Tilbuddet  gælder fra den 15. juni til den 15. juli 2020  – Skriv eller send en sms til Eva Schultz på 27343090

Dåse indsamling og sortering midlertidig AFLYST i Branderup

PGA. Covid-19 smitte aflyses dåseindsamling og sortering foreløbig fra nu af, indtil vi hører andre oplysninger / regler fra regeringen…..I må meget gerne gemme dåserne til os til senere afhentning!

Hvis man har behov for at levere dåser, må man gerne selv gøre det, dette skal ske på / ved vognen inde i telthallen ved det tidligere JET udlejning. Ind ad indkørselen og straks til højre før bygningerne og ind ad den åbne gavl port i telt hallen. Hold gerne lidt orden derinde, vi har kun pladsen til låns.

Hvis man har ekstra dåser at opbevare derhjemme, brug alle farver plastsække, men husk at binde godt for dem så dåserne ikke flyver rundt i hele jeres område.

På et tidspunkt begynder vi indsamlingen igen.

De lokale indsamlere som har en rute at samle ind på, har frie hænder til stadigvæk at samle ind, men det er frivilligt om de  vil gøre det. Det er i de fleste tilfælde enkelt personer som kører rundt og samler ind, så smittemæssigt er der kun en evt. smitte fra dåserne man skal være opmærksom på.

Fitness redskaberne og legepladsen. SMITTEFARE Covid-19

Hej alle!

ADVARSEL SMITTEFARE OGSÅ I BRANDERUP !

Man må godt bruge bruge fitness maskiner fra 17/5 2020 og eller legepladsens redskaber. Smitten kan stadigvæk sidde på håndtag, greb eller lignende og kan på visse materialer overleve et par dage under gunstige forhold. Hvis man bruger redskaberne, kan man tage sine forbehold.

Dette er en henstilling som kommer fra Tønder Kommune og Branderup Lokalråd.