Kategoriarkiv: Pensionist & Efterlønsklub

Branderup Pensionistforening

Så skal vi på en tur til den Kgl. Køkkenhave på Gråsten Slot.

Vi får kaffe i Glashuset og afslutter med grill i bålhytten på Fyrvænget.

Der er samkørsel i private biler fra Branderup Aktivcenter kl. 13.00. På generalforsamlingen blev det vedtaget at man giver kr. 20,00 til den chauffør der kører den bil, hvor man er passager i.

Nogle mennesker vil gerne køre og andre ønsker det ikke, derfor denne ordning så ingen føler sig udnyttet ved at køre flere gange end andre.

Tilmelding er senest 4. juni til Kirsten på telefon 21 66 48 03

Husk mundbind og corona pas.

P.b.v.

Erna Jensen

Generalforsamling, Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

 Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Generalforsamling

 onsdag den 26. maj 2021 kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Udpegning af referent og stemmetæller.
  3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.
  4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden Erna Jensen – erna6535@gmail.com i hænde senest 8 dage før
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlem. På valg er: Sys Bruhn og Søren Leerskov.
  7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen
  8. Valg af revisor. og valg af revisorsuppleant.
  9. Fastsættelse af kontingent.
  10. Eventuelt.

Branderup, den 6. maj 2021

P.b.v. Erna Jensen

Program:

Efter generalforsamlingen og kaffe, vil Karen Aaskoven fortælle om ”Sund Mad”

Vi slutter med middag, som foreningen er vært for.

Tilmeldingsfrist er fredag den 21. maj 2021 til Kirsten på telefon 21 66 48 03

I disse coronatider forventer bestyrelsen at vi overholder gældende restriktioner. Man skal medbringe coronapas (såfremt man er vaccineret) eller test og mundbind