Set og Sket!

2021
Arrangementer i januar og februar måned er aflyst på grund corona. Det drejer sig om følgende:
onsdag den 13. januar foredrag med Pia Møller (aftalt med Pia Møller at hun kommer senere på et andet tidspunkt)
onsdag den 10. februar generalforsamling i Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub. Udsat indtil videre.
2020
I disse corona-tider har vi i bestyrelsen besluttet at aflyse nedennævnte arrangementer:
onsdag den 7. oktober foredrag med Pia Møller
torsdag den 12. november grønlangkålsspisning
onsdag den 2. december julefortælling ved Steen Kaalø.
Onsdag den 12. august kl. 9.00 var vi på vores årlige bustur sammen med Arrild Pensionistforening. Arrild havde arrangeret turen “Rundt om Ringkøbing Fjord”
Alle er samlet op og vi er klar til en dags oplevelser
Vi besøgte Abelines Gård. Det er en vestjysk klitgård
Så er vi kommet til Enemærkes Hostahave
Så var der frokosttid, hvor madpakkerne kunne indtages.
Billeder fra den smukke have. Der var andre blomster end hostaer
Den medbragte eftermiddagskaffe og muffins blev indtaget i Stauning.
På Hotel Gredstedbro fik vi aftensmad.
Efter at have indtaget aftensmaden kørte vi til Arrild og takkede for en god tur, hvorefter vi blev kørt til Branderup. Vores chauffør Jan Bergholdt, Arrild  kørte os sikkert rundt på hele turen.
Der deltog ialt 47 personer, hvoraf de 18 personer var fra Branderup.
Super god tur selvom det var varmt.
Lørdag den 27. juni – folkefest i Zeppelinger hangar, Tønder – aflyst på grund af coronaen (antal af personer samlet et sted er begrænset)
Onsdag den 10. juni kl. 19.00 var der arrangeret en aftentur op til til Alma og Ove Willadsen, Branderup Mark. Alma fortalte om havens tilbliven og hendes kunst. Derefter kunne man gå rundt i haven, sætte sig på en bænk og betragte haven.
Bo Vesterbye underholdt med guitarspil og sanghæfte blev delt rund og der blev sunget. Derefter blev der serveret kaffe med hjemmebagt kage.
 
Der deltog 28 personer og det er vores indtryk at man hyggede sig. Coronaen havde jo begrænset arrangementerne i en periode.
Onsdag den 22. april 9.30 var der arrangeret Byvandring i Arrild og onsdag den 13. maj kl. 11.15 var der sammen med Lokalhistorisk Forening arrangeret en tur til Rens og Omegns Lokalhistorisk forening og derefterefter skulle turen gå til Agtrup hos Arne Andresen.
Begge arrangementer blev aflyst på grund af Corona.

Onsdag den 4. marts 2020  var der foredrag ved Per Bové fra Jelling. Han fortalte og viste lysbilleder om hans tur med hestevogn til Nordkap. En gammel campingvogn blev lavet om til hestevogn og med nordbaggerne Bølle og Bums gik det nord på til Nordkap. Turen gik gennem Sverige og han mødte mange mennesker på hans tur, som han kom i kontakt med. Turen tog tur/retur ca. 6 måneder.

 

Under foredraget sang og spillede Per Bové til.

 

 

 

 

Der blev serveret boller, lagkage og småkager til de  56 fremmødte personer. Arrild Pensionistforening var inviteret.

Mandag den 10. februar 2020 blev der afholdt genforeningsfest på Frosh Hotel i anledning af 100 året for genforeningen  i Toftlund. Udstilling, foredrag og sønderjysk kaffebord.
Kong Christian den X`s besøg i Toftlund
Anne Grethe Pedersen og Lis Mikkelsen styrede foredraget
Sønderjysk kaffebord

Mandag den 5. februar 2020 blev der afholdt generalforsamling.

Der var valg af bestyrelsesmedlem Erna Jensen. Erna blev genvalgt. Så var der valg af 2 suppleanter Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen. De blev begge genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Vagn Rolskov, der fortalte om genforeningen i Rurup og fortalte om hans bedstefars virke op til og under genforeningen. Verner Bruhn fortalte om genforeningen i Branderup. De havde begge et spændende foredrag.

Efterfølgende blev det oplyst, at der var genforeningsfest på Frosh Hotel den 10.2.2020, hvor der er lavet en stor udstilling i anledning af 100 års jubilæet for genforeningen med efterfølgende sønderjysk kaffebord.

Foreningen var vært for aftensmaden. Der var mødt 44 medlemmer op.

Vagn Rolskov holder foredrag

Verner Bruhn holder foredrag

Kaffe med ølkage og smør samt småkager
 

2019

 

Torsdag den 12. december var vi sammen med Arrild Pensionistforening inviteret til julefrokost hos Nora på Feriecentrets Restaurant, Arrild. Der var frokost kl. 12.00. Vi var 13 personer tilmeldt fra Branderup Pensionistforening og vi hyggede os sammen med pensionisterne fra Arrild til kl. 15.00.

Onsdag den 4. december blev der afholdt Glædelig jul eftermiddag i Aktivcenteret med sang, julefortælling, æbleskiver og gløgg.

Organist ved Branderup Kirke Rikke Gudnasson spillede til og kirkesanger Elna Wolf sang og fortalte en julehistorie.

Der deltog 23 personer, som sang med og hyggede sig.

Onsdag den 13. november 2019 kl. 18.00 afholdes traditionen tro vores grøn-langkålspisning.

Der deltog 39 personer og vi havde en hyggelig aften med god stemning. Først blev fik vi grønlangkål med kålpølser, røget bacon, hamburgerryg samt brasede kartofler og rødbeder. Til dessert var der citronfromage. Vi sluttede af med en kop kaffe/te og småkager.

I køkkenet

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 14.30 var der foredrag i Aktivcenteret. Foredragsholder var Christian Boll, Arrild. Han fortalte om “Mine 40 dage med tuk-tuk”. Han havde været rundt på småøerne i det fynske øhav, hvor han havde mødt mange forskellige mennesker. Han var kommet i snak med dem  og havde overnattet rundt på de forskellige steder, hvor han havde gjort ophold. Han havde mange spændende historier at fortælle krydret med humor.

I pausen fik vi kaffe, boller og Oves æblekage.

Der deltog 38 personer i arrangementet og de tog hjem med en oplevelse rigere.

 

Onsdag den 25. september var der Byvandring i Branderup. Arrild Pensionist-forening var inviteret. Vi mødtes i Aktivcenteret til kaffe og boller og Verner Bruhn fortalte om hvad der skulle ske. Vi fik udleveret en liste over de forskellige steder i byen, hvor vi skulle stoppe og hvor Verner Bruhn ville fortælle om stedet.

Det var mange gode historier fra de forskellige steder/huse i byen.

Der deltog 22 personer fra Branderup og 9 personer var Arrild.

Onsdag den 4. september 2019 var vi på den årlige bustur sammen med Arrild. Turen gik til “Den Genfundne Bro”, hvor vi spiste vores medbragte madpakke.

Den Genfundne Bro

Den Genfundne Bro

Madpakken indtages

Derefter kørte vi til Danish Crown, Horsens, hvor vi fik en guidet tur rundt på slagteriet. Efter rundvisningen fik vi kaffe til hjemmebag i mødelokalet.

Danish Crown

Så kørte vi til Vejle, hvor vi holdt ved Fjordenhus, og gik rundt og besigtigede det enorme bygningsværk. Det var en skam at det regnede ellers kunne vi have gået en tur langs lystbådehavnen og “Bølgerne”.

Fjordenhus

Til slut indtog vi vores aftensmad på Cafeteriaet Seggelund, hvor vi fik maden serveret.

Klar til at indtage aftensmaden i hyggeligt selskab.

Der deltog 24 personer fra Arrild og 23 personer fra Branderup.

En tak skal lyde til vores chauffør Jan Bergholdt, Arrild for at køre os sikkert ud og hjem.

 

Onsdag den 15. maj 2019 “Ud i det blå”

Vi kørte fra Aktivcentret kl. 13.00 i egne biler til Ribe. Jens Andresen var guide i den første del af turen hvor vi gik ind i gården tilhørende Cathrine Kirken. Derefter var vi i Kannikehuset, hvor guiden Tage Rosenstad fortalte om Kannikehusets historie og tilbliven.

 

 

 

 

 

 

Efterfølende holdt vi kaffepause med medbragt kaffe og kage. Snakken gik utrolig godt.

 

 

Jens Andresen gik en tur sammen med os og fortalte om nogle forskellige steder og bygninger.

Derefter kørte vi hjem til Shelteren på Fyrvænget, hvor Arnold Møller havde tændt op i grillen. Vi afsluttede turen med indtage vores aftensmad i shelteren. Humøret og snakken var bare ok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Jens Andresen for god guiden tur. Der deltog 22 personer på turen og ialt 27 personer deltog i spisningen på Granvænget.

Set og sket

Onsdag den  24. april 2019 var vi på by vandring i Arrild.

Arrild pensionistforening stod for arrangementet. Vi mødtes i Arrild klubhus , hvor vi fik kaffe og boller. Andreas Andresen fortalte om opstart af Arrild ferieby, Arrild Svømmehal og lystfiskersø. Derefter var vi på gåben rundt i feriebyen. En god og interessant formiddag. Der var flest personer fra Arrild og der deltog 6 personer fra Branderup.

Onsdag den 3. april 2019 var vi sammen med Lokalhistorisk Forening på besøg på Elmegaarden i Sommersted. Elmegaarden ejes af Lisbeth og Ryan Petersen og er bygget op omkring et helt almindeligt landbrug med maskiner, dyrehold m.m. Der var også et mejeri, forsamlingshus, sauna og gårdbutik.

Vi startede i Elmegaardens forsamlingshus med en sang, og Ryan spillede harmonika til. Derefter fik vi en orientering  af Ryan. Så blev der serveret kaffe, rugbrødslagkage og småkager. Ryan viste os rund  på gården. Vi sluttede i gårdbutikken, hvor der var mulighed for at købe diverse produkter.

Der deltog 20 personer. Vi blev en oplevelse rigere.

 

Onsdag den 13. marts 2019 var inviteret til Arrild, hvor Guitar-Finn spillede.

Der lå et sanghæfte på bordene, hvor vi kunne vælge sange fra og som blev sunget. Vi fik kaffe og lagkage. Vi deltog  10 personer fra Branderup og der var mange fra Arrild. Vi havde en hyggelig eftermiddag.

 

Der blev afholdt generalforsamling den 6.2.2019. Der var valg af bestyrelsesmedlem, som blev Søren Leerskov og en suppleant som blev Ove Willadsen.

Efter generalsamling var der foredrag om turene til Canada og USA, hvor Kisten Nielsen og H.C. fortalte og viste billeder.

Foreningen var vært for aftensmaden. Der var mødt 38 medlemmer op.

 

………….

Årets første arrangement i pensionistforeningen foregik onsdag d. 9. januar, i Aktivcenteret. Inger Abildgaard fra Hospice Sønderjylland i Haderslev, var og fortælle om hospice generelt, om deres tilbud, og om dagliglivet på hospice. En virkelig oplysende fortælling, der gav stof til eftertanke.


2018 ———————— 2018 ———————  2018

Den 12. december 2018 var der glædelig jul eftermiddag i Aktivcenteret. Der blev sunget, serveret gløgg og æbleskiver, kaffe og kløben.  Derefter blev der solgt bankoplader til bankospil. Der deltog 25 personer i julearrangementet.

———————————————-

Onsdag d. 21. nov. 2018.

Igen i år var Johanne og hendes team på dubberne, for at vi – 42 medlemmer af pensionistforeningen – kunne nyde aftenens grønlangkål. Også bestyrelsens øvrige deltagere, plus et par frivillige hjælpere,  bidrog, så vi kunne gøre vores bedste for, at aftenen forløb på bedste vis.

————————————————-


Mie og Jens Erik Thomsen 3. oktober 2018

En eftermiddag i selskab med Mie og Jens Erik Thomsen. Mie fortalte om deres tur til Uganda i Sydafrika, i okt. 2017. En både underholdende og oplysende fortælling, som mange medlemmer var mødt op for at høre om – og med Ernas boller og Johannes æblekage, var eftermiddagen, om man så kan sige, fuldendt.

——————————————————————

Sensommerens første arrangement var en tur til Tirpitz.

Onsdag d. 12 september 2018, stod medlemmer fra både Branderup og Arrild på bussen med retning Blåvand. Vi skulle på vores årlige udflugt. Denne gang arrangeret  af Arrild. Det var en skøn tur med store oplevelser. På udvejen gjorde vi holdt ved en hytte, hvor den medbragte madpakke blev indtaget. Derefter tre timer på Tirpitz, hvor vi også drak kaffe og spiste lagkage. På hjemvejen spiste vi aftensmad på Brøns Kro, som serverede en dejlig middag.

————————————————————————-

“Ud i det blå” onsdag d. 23. maj 2018

Turen gik til Vester Vedsted, hvor vi så på nyfundne bunkers, som tilhører Ingvard Jensen. Han fortalte og viste rundt. Derefter fik vi vores medbragte kaffe og kage i en hytte i Vester Vedsted.

Så kørte vi ad små veje til Rejsby Sluse, hvor Elna Jensen fortalte om tragedien, hvor 19 personer druknede i en stormflod. Det var et spændende indlæg.

Vi kørte så til Branderup til hytten på Fyrvænget, hvor Anold og Johanne havde dækket op og tændt grillen. Der blev grillet pølser og der var kartoffelsalat til.

20 personer deltog på turen og der kom yderligere 6 personer til spisningen.

Det var en dejlig eftermiddag og vejret var med os.

———————————-

Den 1. maj 2018 besøgte Lokalhistorisk Forening og Pensionistforeningen TV-Syd i Kolding. Vi var ialt 40 deltagere.

To medarbejdere viste os rundt, ligesom vi mødte studieværten Søren Vesterby. Ham kunne vi stille spørgsmål efter aftenens TV-Syd udsendelse. Oplevelsesrig aften

—————————–

Kirsten Nielsen og Birthe Petersen, de to ansvarlige for Kunst og kultur-oplevelser i pensionistforeningen, inviterede til et foredrag med

Merete Pryds Helle, forfatter til bogen; “Folkets skønhed”.

Arrangementet var udbudt af biblioteket i Toftlund, og foregik på Musik og Teaterhøjskolen, ligeledes Toftlund. Så, d. 16. april, klokken 19, mødte 7 tilmeldte personer op ved Aktivcenteret, for at køre sammen til foredraget. En dejlig og hyggelig aften.

————————————————————–

7. marts 2018 – arrangement med Hartvig Dolberg.
Arrild var inviteret, og vi var ialt 38 personer.
Hartvig Dolberg fortalte om sin barndom på landet i en lille by der hedder Bode. Hans budskab er, at det er vigtigt at vi alle fortæller vores historie og at alle familiehemmelighederne kommer for dagens lys, så de ikke sætter sig som f.eks. bitterhed. I hans barndom var der meget tys-tys. Man talte ikke om tingene/problemerne i børnenes påhør.
Han betegnede tiden som en tavshedskultur.
————————————————————————————-
 Generalforsamling onsdag d. 7. februar 2018
Efter generalforsamling fortalte Marie Petersen og Verner Bruhn om FREM i Branderup. Historien om købmanden og det store handelsselsskab.
Mange mødte op for at høre om en af Branderups vigtigste personligheder. Vi sad omkr. 45 mennesker i IT rummet.
Senere var foreningen vært for – traditionen tro – en middag. 38 havde meldt sig.
———————————–
Vi skriver januar 2018, og vi havde igen et velbesøgt arrangement i pensionist- og efterlønsklubben.
25 personer mødte op for at høre Lis Mikkelsen fra  Toftlund fortælle om at få en ide, og så omsætte den i en bog.
Bogen  hedder ” Fra Vestergade til Vest fronten.” Bogen fortæller om de faldne i første Verdenskrig som havde deres rødder i  det daværende Toftlund sogn.
Det har været et rigtig stort arbejde at samle materialet sammen.
Lis Mikkelsen, synes vi (bestyrelsen),  er en glimrende fortæller, og hendes fortælling fangede alle.
Der blev serveret sveske torte som Johanne havde lavet  og boller som Erna er så god til at bage.
Rigtig hyggelig eftermiddag.

2018

————————————————————————————–
2017
Årets sidste arrangement.
D. 13. dec. var der Adventsmøde i Aktivcentret, hvor Poul Nissen, Rurup, fortalte om sit liv. Fortællingen havde han bygget op over”De gode gamle dage”.
De gode gamle dage – i overført betydning, vel at mærke. Virkelig en meget gribende fortælling, som alle lyttede intenst til.
Vi var omkring 30 personer.
———————————————————-

Onsdag aften den 15. november er der mødt 47 efterlønnere og pensionister op til en hyggelig aften. Traditionen tro serveres der grønlangkål med tilbehør. Johanne Møller og hendes team har stået for indholdet i  gryderne til alles tilfredshed. Der blev spist rump og stump. Til dessert var der kirsebærtrifli og til sidst kaffe og småkager.

Der opstod i år et luksus problem. Hvor skulle vi sidde og spise.? Ovenpå var der ikke plads nok og ej heller i it lokalet. Så derfor blev der dækket op i forhallen. Det var også ret hyggeligt. Og dejligt med plads.

Kirsten Nielsen fortalte/oplæste anne doter og bagefter var det Ove Willadssen som have en sød historie at fortælle.

En dejlig og hyggelig aften.

 

——————————————
Den 4. oktober var der igen et velbesøgt arrangement i pensionist og efterlønsklubben, om demens.
Det var Sanne Juhl, datter af afdøde Margrethe og Markus Juhl, som i mange år boede på Tingvej i Branderup, og senere flyttede til Agerskov.
Sanne fortalte om demensen som først ramte Margrethe og et par år senere Markus. Hun fortalte om den måde hun og hendes to søskende havde formået at stå sammen om at hjælpe deres forældre. Sanne fortalte også om, hvordan det er som pårørende at skulle sende sine forældre på plejehjem, da det ikke længere var forsvarligt at have dem boende i hjemmet.
Det var en rørende fortælling.
Der var mødt 30 efterlønner og pensionister op for at høre og hilse på Sanne, som de fleste kendte på forhånd. Der blev serveret kaffe, småkager, boller og æblekage. En hyggelig eftermiddag. Godt det var indendørs, idet efterårsvejret viste sig med silende regn og blæst.
 
 ————————————————–
6. september 2017. Dagen hvor 42 pensionister og efterlønnere fra Arrild og Branderup, tog på vores årlige udflugt.
Klokken 8.45 ankom bussen til Aktivcenteret og dagens første stop var “Søhuset”, hvor vi besøgte glaskunstneren Vibeke Skov´s værksted og atelier. Vi havde taget kaffe og rundstykker med, hvilket faldt i “god jord”.
Klokken 12.15 havde vi bestilt middag på Egebjerg-Hansted forsamlingshus. Her indtog vi en dejlig middag og dessert.
Turen gik videre til Horsens Statsfængsel, hvor der var rundvisning og fortælling om, hvordan de indsatte havde haft det. Vi så også fanger Lorentzens gang som han havde gravet sig ud igennem.
Vi sluttede dagen af med kaffe på Cafe Coxy i Hedensted – og var hjemme i Branderup omkr. klokken 19.

———————————————————-

Så kom dagen hvor vi skulle en tur “ud i det blå”. Turen gik som bekendt til Margrethe og Preben Stenger, som er flyttet til Kalvø. Vejret var super, dejligt varmt og med fuld solskin. Vi sad på deres terrasse og nød udsigten over Genner Bugt, mens Preben fortalte om deres projekt fra begyndelsen til nu.

De er ikke helt færdige endnu. Preben er ved at bygge et hønsehus. Det skal være et kopi af deres eget hus bare i miniformat. Vi fik lov til at se udlejnings værelserne, som er dejlig indrettet. Kaffen blev serveret dels på terrassen og dels indenfor.
Derefter gik/kørte vi til selve Kalvø. Der fik vi en guidet rundvisning af Poul Stenderup. Vi besøgte også det Marietime Museum.
Kl. 17 gik turen hjem til Branderup. Vi hyggede og grillede pølser i pavillonen ved søen. Stemningen var god og det var så dejligt et vejr.
Snakken gik lystigt og stemningen var rigtig god mellem de 24 deltagere. En rigtig fin dag og aften. Sluttede med en aftensang.

—————————————————-

Den 26. april 2017 besøgte vi Damgaard Mølle.
Vi var 19 personer som kørte i private biler til møllen.
Vi startede med boghvedegrød (også kaldet tarre-grød), serveret med saft, hvidtøl, sirup og kanelsukker og ikke at forglemme en smørklat smør.

Der var dækket op i den gamle stald – og grøden smagte dejligt.

Efterfølgende var der rundvisning i den gamle mølle. Vi fik fortalt om boghveden, og om hvordan den blev forarbejdet. Vi kunne gå op i møllen på en smal trappe. Der var en samling af gamle arbejdsredskaber. Vi gik ud på den udvendige gang, svalegangen, derfra var der en god udsigt over området.

Derefter blev der åbnet ind til traktor museet. Der var en samling på godt 30 veteran traktorer, hestevogne og andre arbejdsredskaber.

Vi så også at der arbejdes på nye vinger til møllen. Disse bliver håndlavet. Det store spørgsmål er! Hvorfor bliver der kun lavet 3 vinger? Dette blev livligt diskuteret.

Så var der efterhånden blevet tid til aften kaffen. Igen var der dækket op i den gamle stald og der blev serveret boghvede vafler med syltetøj og flødeskum.

—————————————————————————

Henvisning til Tapio Juhls hjemmeside.

“De gode hensigters tid”
d. 15. marts var vi i Arrild til et meget fint foredrag med Tapia Juhl.

Tapio Juhl er født i Karelen (tidligere en del af Finland) i 1941. Han kom til Danmark i 1943 sammen med sin tre år ældre bror.
På grund af krigene mellem Rusland og Finland 1939 – 1945 blev omkring 80.000 børn i alderen fra et til ni år i det man kaldte ”verdenshistoriens største flytning” sendt til Norge, Sverige og Danmark. Danmark modtog 3.764. Af dem kunne 451 af mange årsager blive i Danmark. – Tapio er en af dem.
Det er den historie, han fortalte. Også om den enestående hjælp enkeltpersoner, organisationer og virksomheder frivilligt ydede for den finske sag.

————————————————-

Fællesspisning i Branderup marts 2017.

Pensionisterne var blevet bedt om at stå for fællesspisningen.
Det blev en travl men hyggelig oplevelse. Først blev der organiseret, købt ind, bagt kage, sat borde op, osv. og klokken 14 på dagen gik køkkenholdet i gang med selve madlavningen. 96 glade mennesker fra hele byen deltog i fællesspisningen.
FLOT OG FORNØJELIGT

 

———————————————

Fra Generalforsamling d. 8. febr. 2017

Efter endt generalforsamling, fortalte Edel og Egon Petz om deres fantastiske tur til Sydamerika. En god fortælling, som vi alle nød. 34 medlemmer havde tilmeldt sig. Klokken 18 spiste vi aftensmad, som bestod af glaseret skinke og flødekartofler, og som dessert fik vi citronfromage.  

2017

—————————————-

 

Det første arrangement i 2017.

44 pensionister og efterlønner mødte op til en hyggelig eftermiddag i Aktivcentret hvor tidligere læge Jürgen S. Schmidt Toftlund fortalte om sit virke på Jutlandia i 1963.

Skibet havde et mandskab på 75 personer og ca. 75 turister / rejsende med om bord. Skibet blev hugget op i 1964, skibet blev bygget på Nakskov skibsværft i 1934.

Der blev vist lysbilleder fra skibet og de lande som skibet lagde til.

Til kaffen blev der serveret boller og brødlagkage.

En god eftermiddag.

————————————————


Set og sket 2016

Onsdag den 14. december kl. 14.30 advents møde i Aktivcentret.

Som altid var bordene pyntet flot. I dag med røde servietter og juledekorationer så den rigtige julestemning kom frem.

Der var fremmødt 19 glade, humørfyldte efterlønner og pensionister, som nød Gløgg / æbleskiver og kløben UHM

Alma bød velkommen og fortalte på festlig vis om de nye vitaminer HS ( hyggelige stunder) .

Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag hvor sognepræst Marianne Zeuthen fortalte lidt om hvordan det er at flytte til Sønderjylland. Derefter en oplæsning om en noget anderledes juletræs indkøb/afhentning.

En dejlig eftermiddag hvor emnet strakte sig fra HS vitaminer, til de kalorier der ikke feder og til de små dyr der er i klædeskabet som på forunderligvis gør tøjet mindre.

Branderup Pensionistforening og efterlønsklub

Ønsker alle en Glædelig Jul

samt et Godt Nytår.

————————————————————————————-

Grønlangkål spisning.

Er det blevet en tradition?
Grønlangkål med alt tilbehør, hamburgerryg, flæsk, kålpølser, brasede kartofler og selvfølgelig rødbeder.

Dertil en øl og en kold snaps.

Til dessert: Citronfromage med flødeskum.

Kaffe og småkager

Det var 32 glade  veloplagte pensionister og efterlønnere som mødte op i Aktivcentret den 16. 11. kl. 18.

Der blev budt velkommen af formanden.

Efter desserten underholdt Agnete med at læse en god og morsom historie op.

Tak for det Agnete.

Vi havde en dejlig og hyggelig aften.

20161116_184745 20161116_184810 20161116_200045

 

——————————————–

Foredrag ved Reza den. 12. oktober 2016

Onsdag den 12. oktober havde vi inviteret Raza til at fortælle om sit liv.

Reza er født i Iran og flygtede derfra. I 1985 bosatte han sig i Toftlund hvor han blev godt modtaget. Det blev en rørende fortælling hvor følelserne kom til udtryk. Der var stor spørgelyst blandt de 19 fremmødte.  Vi siger tak for en dejlig eftermiddag hvor vi nød de hjemmebagte boller og gammeldaws æblekage med flødeskum og gele.

IMG_20161012_160030IMG_20161012_144206IMG_20161012_144136

 

——————————————

Onsdag den 14. september 2016

Sammen med Arrild  Sogns efterløns-  pensionistforening  gik turen i år til Den gamle by i Århus.Vi gik på opdagelse i tidsperioden fra 1974 og derefter tilbage til 1800 tallet. Vores medbragte madpakker spiste vi i madpakkehuset  i Den Gamle By og der fik vi også eftermiddagskaffen. Aftensmaden spiste vi på den Gamle Grænsekro i  Christiansfeld. Vejret var dejligt,  (næsten for varmt). Vi havde en dejlig dag og som billederne viser: Rigtig hyggeligt med god snak og grin.

IMG_20160914_132456 IMG_20160914_144315 IMG_20160914_153456 IMG_20160914_153909 IMG_20160914_154859DSC_6017                             

——————————————————

Torsdag den 17.03.2016 sammen med Arrild

Foredrag ved Lone Clausen. Emnet var ” Enkeltbillet fra København til Rejsby”.

IMG_20160317_134857 1           IMG_20160317_155957

Der var mødt 39 personer som ønskede at høre Lone Clausen, som fortalte om de vanskeligheder der var ved at vokse op i København, for så senere at blive husmor på en gård i Rejsby. 

Det blev en festlig eftermiddag med sang , musik, brødlagkage, boller og en god kop kaffe.

IMG_20160317_142934 1

————————————————–
Generalforsamling 2016
——————————————-
Jakob Thøisen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *