Spring til indhold

Set og Sket, Pensionist og Efterlønsforening!

Bestyrelsen   Program  Set & Sket   Arkiv Set & Sket  Aktiviteter  Gen.Fors.

2022
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 10. august 2022

Udflugt til Panser- og Artillerimuseet i Oksbøl.

Arrild pensionistforening havde i år arrangeret den fælles udflugt.

Vi fik med 11 Branderup deltagere gennemført udflugten i det flotteste vejr.

Vi startede med at se Flygtningekirkegården i Oksbøl. Kirkegården ligger tæt på museet FLUGT, som vi ikke skulle ind og se, da de først åbner for grupper sidst i August.

Efter gennemgangen blev vi inviteret indenfor, hvor vi startede med at spise den medbragte frokost, og senere på egen hånd kunne gå rundt og kigge i museet, der rummer alt fra små modeller over uniformer til leopardkampvogne.

Vi kørte videre kl. 14.30, og da havde alle (i al fald damerne) fået set nok krigsmateriel.

 

Turen gik derefter til Filsø, hvor vi fik kaffe og kage i de smukkeste omgivelser og skønneste sommervejr. Vi nød den flotte udsigt over søen.

 

Kl. 16.30 kørte vi tilbage mod Ribe og restaurant Kammerslusen, hvor vi fik serveret en dejlig Dansk Bøf og en lækker dessert med is og frugt m.m.
Vi fik tid til en lille tur på diget for at nyde udsigten, inden vi kl. 20.00 startede turen hjemad.

 

    …………………………………………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 8. juni 2022
Ud i det Blå og Grill-aften.
Turen gik til Zeppelin museet i Tønder med efterfølgende grill i shelteren ved søen på Fyrvænget. Der var 24 tilmeldt og et afbud. Man kunne tilmelde sig begge dele eller kun til grill, som 7 havde gjort, så vi kunne være i 4 biler. Vi fik et detaljeret foredrag om Luftskibene under 1. Verdenskrig, hvor til der var bygget en kæmpestor Luftbase nord for Tønder, et område på ca. 600 ha, fra Abild til Tønder by. Der var 3 store hangarer for luftskibene og den lille, der står der endnu for alm. små fly, plus værksteder soverum, brint produktions anlæg og andre servicebygninger. Den største hangar, TOSCA var 242 m lang, 73 m bred og 42 m. høj. Tosca blev total ødelagt, da Luftskibet indeni hangaren gik i brand. Ballonerne var fyldt med den sprængfarlige brint som er meget lettere end luft og derfor kunne luftskibene flyve med enddog ret tunge laster, brint er meget letantændeligt, alene statisk elektricitet kan antænde det. Der var adskillige dramatiske uheld med Luftskibene og mange dræbte.
Luftskibene blev bygget som et aluminium skrog beklædt med malet stof, det var alene for at få luftskibene glatte og manøvre venlige. Indeni var der flere kæmpe balloner som var placeret inde i aluminiums skelettet, ballonerne blev lavet af blindtarme fra op mod 70.000 stk. kreaturer. Tarmene blev åbnet, renset og lagt sammen, de blev lagt så de overlappede hinanden med en cm eller lidt mere, den naturlige fugtighed i tarmene var nok til at lime dem sammen så de var lufttætte.
Luftskibene blev hovedsagelig brugt til reconnecering, men under krigen blev de også brugt til at smide bomber fra. Luftskibene var dog meget udsatte for flyangreb og de kunne ikke flytte sig særlig hurtigt i forhold til et fly, derfor var deres største fordel tåget og eller skyet vejr. Luftskibene blev efter krigen videreudviklet og havde succes som post- og passagerluftfartøjer og brugtes til ekspeditioner. I 1929 fløj luftskibet “Graf Zeppelin” jorden rundt på 21 dage. Året efter fløj luftskibet over Antarktis. Noget af det man som gæst på museet forbløffes over, er den rolle luftskibene spillede i den civile luftfart i 1930-erne. Der blev opretholdt rutefart til USA,  og Brasilien. I New Jersey d. 6. maj 1937 gik der ild i luftskibet, da der ikke var helium tilstede blev der tanket brint og der opstod en voldsom brand, 36 mennesker omkom i det kæmpebål, som branden udløste, det hele blev filmet da turen var beregnet som propaganda for at vise Tysklands tekniske formåen.
Hangarerne blev nedtaget og noget af materialerne blev anvendt på den gamle Tønder kasserne. I 1936 byggedes der en ny kaserne, den blev nedlagt i 2002 og huser  nu administration for Fødevarestyrelsen og andre institutioner. Vi drak og spiste vores medbragte kaffe og kage i museet, under forevisning af en film om datidens Luftskibe. Der er nu udarbejdet planer om at bygge en stor udstillings hal ved siden af den gamle eksisterende flyhangar som nu er renoveret og i god stand. Et projekt til omkring 350 mill kroner pt.
Zeppelin hangarerne, den største var 72 m bred, 240 m lang og 42 m høj
En kopi af et fly fra Zeppelin tiden, disse fly beskyttede dengang luftbasen i Tønder / Tondern
Uden mad og drikke duer heltene ikke!
Vi fik i Fyrvænget shelteren grill pølser med kartoffelsalat og brød under hyggeligt samvær og sange. Det var vores sidste arrangement inden sommerferien og vi fik på opfordring mange gode forslag til næste års program.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 8. maj, 2022
Tur til Rens museum og Agtrup.
Branderup Pensionistforening og Lokal Arkiv var på tur til grænselandsmuseet i Rens og Agtrup i Sydslesvig i egne biler. I Rens hørte vi om Kolonisterne/Kartoffeltyskerne, der kom fra syd Tyskland til Danmark og bl.a. Tønder Amt i 1762. Ruth Christensen, leder af museet, stammer fra en af disse slægter, Hamann. Vi hørte også om de omvandrende håndværkere, Navere, der kom fra Alsace i Frankrig og slog sig ned i Rens. Det var familien Rulmann, som stadig er bosat og har stor betydning for Rens.  Der efter kørte vi til Arne og Angelika Andresen i Karlum ved Agtrup. Her sad vi i haven, sang sange og Arne fortalte om forskelle på at bo syd hhv nord for grænsen. Det blev en god debat, især om forskelligheder på pension og ejendomsoverdragelse mellem far og søn, der jo specielt interesserer landmændene. Vi fik en interessant debat. Afsluttede på Achtruper Stube (Kro), hvor vi spise Gullash, der bare smagte godt.
Spiste medbragt madpakke og hørte foredrag

                      2 grandkusiner fandt hinanden her, Birthe P. og Ruth, leder af museet

Stop ved den tidligere KZ ved Ladelund
Arne og Angelikas flotte pensionist hus
Dejligt kaffebord i have i Karlum
 

               Arne og Angelikas søn Finn har overtaget slægtsgården  “Kalleshave” i Agtrup

 

……………………………………………………………………………………………………………..

Onsdag d. 11. maj 2022.
Ekstraordinær Generalforsamling. (På grund af Erna Jensen’s  dødfald.)
Der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem, det foregik i Aktivcenteret med 15 deltagere. Verner Bruhn blev valgt til ordstyrer. Bestyrelsen forslog Gunhild Thøisen, som blev valgt uden modkandidat. Da Gunhild var revisor, måtte der vælges en ny. Det blev Henry Ågaard, som bestyrelsen foreslog. Niels Jørgen Petersen fortsatte som revisorsuppleant.  Vi sang 3 sange. Efter generalforsamlingen var der kaffe med resten af dessert fra Jubilæet og med en Bailey.  Der var en god stemning.
Efter generalforsamlingen afholdtes konstituerende møde, hvor Gunhild Thøisen blev valgt til ny formand for Pensionistforeningen. Gunhild havde pga sin mands sygdom forværrende sygdom meldt afbud umiddelbart før mødet, men udtrykt ønske om at træde ind i bestyrelsen og også gerne være formand.  Dermed var en fuldmagt givet til den konstituerende fmd. Søren Leerskov.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Onsdag d. 27. april 2022
Pensionistforeningens 75 års Jubilæum.
Jubilæet blev afholdt i Branderup Forsamlingshus med 65 deltagere. Birthe Petersen, Agnete Gad, Maria Petersen og Søren Leerskov fortalte om ”tilbageblik” på foreningens arbejde. Medlemstallet er steget gennem årene fra 45 til nu 112. Verner Bruhn fortalte om Jacob Thomsen, Branderup Mølle. Jacobs barnebarn, Jacob Thøisen, hans kone Anette og hans mor Hanne deltog under fortællingerne om Branderup før og nu. Det blev en ”Glant Avten” med mange sange og med Magda Nissen, Bevtoft som pianist til sange og underholdning.
65 personer indtager en 3 retters menu
Helle Aagaard var i køkkenet
Magda Nissen
Masser af mad, og endda gratis, foreningen var den glade giver.
Birthe Petersen og Agnete Gad fortæller om tiden der gik.
Marie Petersen fortæller om tiden som gik.
Verner Bruhn fortæller om Jacob Thomsen, Branderup Mølle.
Jakob Thomsen Branderup Mølle.
Branderup Mølle i 1947. staldene brændte først i 60 èrne
Købmands butikken forrest.
På modsatte side af vejen (på denne side), ses resterne af jernbanen som en lys linie i græsset som der
sikkert også dengang var i vejsiderne. Jernbanen blev jo  placeret efter terræn forholdene, så toget ikke
skulle slæbe sig op og ned ad alt for store bakker, lokomotivet havde jo begrænset motorkraft.
.
.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 9. marts 22 
Foredrag med Lis Mikkelsen. Fællesarrangement med Arrild.
Tidl. lærer Lis Mikkelsen, Toftlund fortalte om den store Sønderjyde, H.P. Hanssen`s kone, Helene Hanssen`s liv. Lis Mikkelsen har været pige i huset på gården, Nørremølle, hvor H.P. Hanssen er opvokset og her fattet sin stor interesse for Helenes liv fra sin barndom til Genforeningen. En meget interessant historie, som Lis har nedskrevet i sin bog, ”Helene Hanssen, – et liv i strid og kærlighed”. Hun styrede deres Hjem med 10 fødte børn, avisen Heimdal og flere af H.P. Hansens gøremål, da han sad først i Landagen og der efter Rigsdagen i Berlin i mange år, 8 mdr. om året.
 
.
                                                        …………………………………………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 9. februar 22.
Generalforsamling.
Erna blev genvalgt som formand, Ove og Kirsten genvalgt som suppleanter. Efter generalforsamlingen underholdt præsten i Gram, Johannes Gjesing med sine humoristiske fortællinger om sine oplevelser som præst, lige fra sin drengetid over sit første job i Halk og Grarup til Gram. 1,5 timers godt grin og med historier som vi sent vil glemme. 44 deltog.
.
 
                                                     ………………………………………………………………………………………..
Onsdag d. 12. januar 22.
Foredrag men Svend Stidsen.
Svend Stidsen, Løgumkloster fortalte om, hvordan de der har gavn af Ældrerådet i Tønder Kommune. Ældrerådet er vejledere for kommunen på vegne af os pensionister, f.eks. brugen af Borgerservice. Den omfattende digitalisering driller mange ældre, så her kan der være hjælp at hente. 16 var mødt op til foredraget.
.
———————————————————————————————————————————————————————–
2021
Onsdag den 8. december.
Adventshygge med Sten Kaalø.
Vi havde besøg af frimenighedspræsten Sten Kaalø, Bovlund. Vi startede med æbleskiver og gløgg. Derefter fortalte Steen Kaalø om sit liv. Han kom ind på de digte, han havde skrevet og hans engagement i forskellige sammenhænge bl.a. bøger, julekalender m.m. Hans indlæg var krydret med humor, så det var bestemt en underholdende eftermiddag. Vi sluttede af med kaffe, klejner og jødekager.
Der var mødt 27 personer op.
.
.
………………………………………………..
Onsdag den 17. november blev der afholdt grønlangkålsspisning i skolens gamle gymnastiksal. Der var tilmeldt 48 person, så af hensyn til pladsen blev spisningen afholdt der. Der kom desværre en del afbud.
Vi fik grønlangkål med tilbehør fra Delikatesseafdeling på Toftlund Brugs. Desserten havde vi selv lavet og småkagerne var hjemmebagt.
Vi havde en god og hyggelig aften.
Så er der gjort klar til grønlangkålsspisningen
………
Tirsdag den 5. oktober havde vi foredrag ved kørelærer Karl Erik Kristensen, Toftlund. Han fortalte bl.a. om færdselsregler, skilte og “Kører vi rigtigt”. Han havde en teoriprøve med, som vi fik udleveret. Derefter gennemgik vi via overhead billederne til teoriprøven, hvor der var forskellige svarmuligheder. Det gav anledning til stor morskab. Vi duppede vist nok alle.
En god aften med stor morskab og hyggeligt samvær.
Der deltog desværre kun 19 personer.
Kørelærer Karl Erik Kristensen viste forskellige situationer på overhead vedrørende teoriprøven
Kaffepause
………..
Onsdag den 18. august var vi på bustur sammen med Arrild Pensionistforening. Turen blev udsat i 2020 på grund af corona. Det tidligere program var blevet ændret lidt, da vi i Branderup, som skulle stå for turen, havde prøvekørt turen. Der var forskellige ting, som ikke kunne lade sig gøre. Så derfor blev turen ændret.
Der var 42 personer tilmeldt, 22 fra Branderup og 20 fra Arrild. Vi kørte fra Branderup kl. 9.00 og til Arrild, hvor pensionisterne fra Arrild stod på bussen. Derefter kørte vi syd på mod Rinkenæs via fjordvejen til Kollund forbi Annies Kiosk, Sønderhav for at nyde udsigten over mod Lille Okseø og Store Okseø. Derefter kører vi til Kruså over Wasserleben / Kupfermülle (Kobbermølle), hvor vi gjorde et kort stop. Der var mulighed for at gå op for at se på de gamle huse.
Kupfermülle
Så kørte vi videre mod Glücksborg. Søren Leerskov havde udfærdiget en brochure, hvor vi kunne læse om slottet.
Vores madpakker blev indtaget i nærheden af slottet.
Kl. 12.00 tjekkede vi ind på slottet. Der var mulighed for at gå rundt på slottet, se en film i et lokale eller gå en tur udenfor slottet.
Forskellige billeder fra slottet
Kirken i slottet
Glücksborg var oprindelig et kloster
Inden vi kørte fra slottet fik vi kaffe/te/kage og en lille en til halsen ved bussen.
Så kørte vi videre til Sandwig, hvor vi stod af bussen og gik ned mod vandet, hvor der var en Bistro, hvor man kunne gå ind og købe is m.m. for egen regning eller gå en tur.
Sandwig hvor det blæste lidt og nogle havde søgt ly
Derefter gik turen videre til Flensborg, hvor vi skulle spise hos Hansens Brauerei kl. 17.30. Der var mulighed for at gå en tur op i gågaden,  gå langs havnen eller sætte sig foran hos Hansens Brauerei og nyde en øl eller noget andet.
 
Gågaden i Flensborg
Hansens Brauerei fremstiller deres egen øl. Lokalet hvor vi spise og  kobbertønder ses i baggrunden.
Efter middagen gik turen hjem til Branderup og Arrild.
Da der stadig var restriktioner i Tyskland, skulle vi bære mundbind da vi gik ind på slottet og de andre steder hvor vi skulle ind.
Tak til Agerskov Taxas chauffør Bjarne Jensen for at køre os sikkert ud og hjem.
……………………………………………
Onsdag den 9. juni var der en tur ud i det blå. Samkørsel til Den Kongelige Køkkenhave på Gråsten Slot. Vi fik kaffe/te og kage i Paradehuset.  Vejret var godt så man kunne rigtig gå på opdagelse.
Nyindkøbt trækvogn
Gåtur i slotshaven til køkkenhaven
Gåtur rundt i slotshaven
Så er der kaffepause
Køkkenhaven
Kl. 17.00 var der grill i bålhytten på Granvænget. Arnold Møller havde tændt op. Så det var klar da vi kom hjem til Branderup. Tak til Arnold.
Der var grillpølser og kartoffelsalat og flutes. Man kunne godt mærke at det var længe siden at man havde været på tur (på grund af corona). Stemningen var god.
Der deltog 21 personer på turen til Gråsten og  yderligere 2 personer deltog i spisningen.
Lille minus ved turen var at det var langt at gå fra P-pladsen til køkkenhaven.
onsdag den 26. maj 2021
Lykkes det at vi kunne afholde generalforsamling  på den planlagte dato.
Der var valg af kasserer, idet  Margrethe Bruhn ikke ønskede genvalg. Ingelise Thuesen blev valgt. Søren Leerskov blev genvalgt og suppleanterne Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen blev genvalgt. Niels Lund ønskede ikke genvalg som revisor og i stedet blev Gunhild Thøisen valgt. Som revisorsuppleant blev valgt Niels Jørgen Petersen.
Når vi kører på udflugt i egne biler, har bestyrelsen flere gange drøftet om det var en god ide at hver giver 20 kr til den, som lægger bil til. Dette blev godkendt uden indvendinger.
Tak til Margrethe Bruhn for 6 års godt arbejde i bestyrelsen og tak til Niels Lund for veludført revisorarbejde.
Så var der kaffe, te og ølkage.
Derefter var der indlæg om sund mad ved Karen Aaskoven. Hun gennemgik sundhedsstyrelsens nye kostråd. Der var en god debat. Karen havde afleveret forskellige opskrifter bl.a. mørbradgryde som man kunne tage med hjem.
Til middagen blev der serveret mørbradgryde, som var lavet af Brugsen i Toftlund og til dessert fik vi rabarber dessert også fra Brugsen.
Der deltog 30 personer. God mad og god stemning.
Arrangementer i januar og februar måned er aflyst på grund corona. Det drejer sig om følgende:
onsdag den 13. januar foredrag med Pia Møller (aftalt med Pia Møller at hun kommer senere på et andet tidspunkt)
onsdag den 10. februar generalforsamling i Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub. Udsat indtil videre.
2020
I disse corona-tider har vi i bestyrelsen besluttet at aflyse nedennævnte arrangementer:
onsdag den 7. oktober foredrag med Pia Møller
torsdag den 12. november grønlangkålsspisning
onsdag den 2. december julefortælling ved Steen Kaalø.
Onsdag den 12. august kl. 9.00 var vi på vores årlige bustur sammen med Arrild Pensionistforening. Arrild havde arrangeret turen “Rundt om Ringkøbing Fjord”
Alle er samlet op og vi er klar til en dags oplevelser
Vi besøgte Abelines Gård. Det er en vestjysk klitgård
Så er vi kommet til Enemærkes Hostahave
Så var der frokosttid, hvor madpakkerne kunne indtages.
Billeder fra den smukke have. Der var andre blomster end hostaer
Den medbragte eftermiddagskaffe og muffins blev indtaget i Stauning.
På Hotel Gredstedbro fik vi aftensmad.
Efter at have indtaget aftensmaden kørte vi til Arrild og takkede for en god tur, hvorefter vi blev kørt til Branderup. Vores chauffør Jan Bergholdt, Arrild  kørte os sikkert rundt på hele turen.
Der deltog ialt 47 personer, hvoraf de 18 personer var fra Branderup.
Super god tur selvom det var varmt.
Lørdag den 27. juni – folkefest i Zeppelinger hangar, Tønder – aflyst på grund af coronaen (antal af personer samlet et sted er begrænset)
Onsdag den 10. juni kl. 19.00 var der arrangeret en aftentur op til til Alma og Ove Willadsen, Branderup Mark. Alma fortalte om havens tilbliven og hendes kunst. Derefter kunne man gå rundt i haven, sætte sig på en bænk og betragte haven.
 
Bo Vesterbye underholdt med guitarspil og sanghæfte blev delt rund og der blev sunget. Derefter blev der serveret kaffe med hjemmebagt kage.

Der deltog 28 personer og det er vores indtryk at man hyggede sig. Coronaen havde jo begrænset arrangementerne i en periode.
Onsdag den 22. april 9.30 var der arrangeret Byvandring i Arrild og onsdag den 13. maj kl. 11.15 var der sammen med Lokalhistorisk Forening arrangeret en tur til Rens og Omegns Lokalhistorisk forening og derefterefter skulle turen gå til Agtrup hos Arne Andresen.
Begge arrangementer blev aflyst på grund af Corona.

Onsdag den 4. marts 2020  var der foredrag ved Per Bové fra Jelling. Han fortalte og viste lysbilleder om hans tur med hestevogn til Nordkap. En gammel campingvogn blev lavet om til hestevogn og med nordbaggerne Bølle og Bums gik det nord på til Nordkap. Turen gik gennem Sverige og han mødte mange mennesker på hans tur, som han kom i kontakt med. Turen tog tur/retur ca. 6 måneder, der blev brugt 8 sæt hestesko på turen, altså omkring 600 km på et sæt hestesko.

Under foredraget sang og spillede Per Bové til.

Der blev serveret boller, lagkage og småkager til de  56 fremmødte personer. Arrild Pensionistforening var inviteret og deltog.

Mandag den 10. februar 2020 blev der afholdt genforeningsfest på Frosh Hotel i anledning af 100 året for genforeningen  i Toftlund. Udstilling, foredrag og sønderjysk kaffebord.
Kong Christian den X`s besøg i Toftlund
Anne Grethe Pedersen og Lis Mikkelsen styrede foredraget
Sønderjysk kaffebord

Mandag den 5. februar 2020 blev der afholdt generalforsamling.

Der var valg af bestyrelsesmedlem Erna Jensen. Erna blev genvalgt. Så var der valg af 2 suppleanter Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen. De blev begge genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Vagn Rolskov, der fortalte om genforeningen i Rurup og fortalte om hans bedstefars virke op til og under genforeningen. Verner Bruhn fortalte om genforeningen i Branderup. De havde begge et spændende foredrag.

Efterfølgende blev det oplyst, at der var genforeningsfest på Frosh Hotel den 10.2.2020, hvor der er lavet en stor udstilling i anledning af 100 års jubilæet for genforeningen med efterfølgende sønderjysk kaffebord.

Foreningen var vært for aftensmaden. Der var mødt 44 medlemmer op.

Vagn Rolskov holder foredrag

Verner Bruhn holder foredrag

Kaffe med ølkage og smør samt småkager
 

——————————————————————————————————–

2019

 

Torsdag den 12. december var vi sammen med Arrild Pensionistforening inviteret til julefrokost hos Nora på Feriecentrets Restaurant, Arrild. Der var frokost kl. 12.00. Vi var 13 personer tilmeldt fra Branderup Pensionistforening og vi hyggede os sammen med pensionisterne fra Arrild til kl. 15.00.

Onsdag den 4. december blev der afholdt Glædelig jul eftermiddag i Aktivcenteret med sang, julefortælling, æbleskiver og gløgg.

Organist ved Branderup Kirke Rikke Gudnasson spillede til og kirkesanger Elna Wolf sang og fortalte en julehistorie.

Der deltog 23 personer, som sang med og hyggede sig.

Onsdag den 13. november 2019 kl. 18.00 afholdes traditionen tro vores grøn-langkålspisning.

Der deltog 39 personer og vi havde en hyggelig aften med god stemning. Først blev fik vi grønlangkål med kålpølser, røget bacon, hamburgerryg samt brasede kartofler og rødbeder. Til dessert var der citronfromage. Vi sluttede af med en kop kaffe/te og småkager.

I køkkenet

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 14.30 var der foredrag i Aktivcenteret. Foredragsholder var Christian Boll, Arrild. Han fortalte om “Mine 40 dage med tuk-tuk”. Han havde været rundt på småøerne i det fynske øhav, hvor han havde mødt mange forskellige mennesker. Han var kommet i snak med dem  og havde overnattet rundt på de forskellige steder, hvor han havde gjort ophold. Han havde mange spændende historier at fortælle krydret med humor.

I pausen fik vi kaffe, boller og Oves æblekage.

Der deltog 38 personer i arrangementet og de tog hjem med en oplevelse rigere.

 

Onsdag den 25. september var der Byvandring i Branderup. Arrild Pensionist-forening var inviteret. Vi mødtes i Aktivcenteret til kaffe og boller og Verner Bruhn fortalte om hvad der skulle ske. Vi fik udleveret en liste over de forskellige steder i byen, hvor vi skulle stoppe og hvor Verner Bruhn ville fortælle om stedet.

Det var mange gode historier fra de forskellige steder/huse i byen.

Der deltog 22 personer fra Branderup og 9 personer var Arrild.

Onsdag den 4. september 2019 var vi på den årlige bustur sammen med Arrild. Turen gik til “Den Genfundne Bro”, hvor vi spiste vores medbragte madpakke.

Den Genfundne Bro

Madpakken indtages

Derefter kørte vi til Danish Crown, Horsens, hvor vi fik en guidet tur rundt på slagteriet. Efter rundvisningen fik vi kaffe til hjemmebag i mødelokalet.

Danish Crown

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kørte vi til Vejle, hvor vi holdt ved Fjordenhus, og gik rundt og besigtigede det enorme bygningsværk. Det var en skam at det regnede ellers kunne vi have gået en tur langs lystbådehavnen og “Bølgerne”.

Fjordenhus

Til slut indtog vi vores aftensmad på Cafeteriaet Seggelund, hvor vi fik maden serveret.

Klar til at indtage aftensmaden i hyggeligt selskab.

Der deltog 24 personer fra Arrild og 23 personer fra Branderup.

En tak skal lyde til vores chauffør Jan Bergholdt, Arrild for at køre os sikkert ud og hjem.

 

Onsdag den 15. maj 2019 “Ud i det blå”

Vi kørte fra Aktivcentret kl. 13.00 i egne biler til Ribe. Jens Andresen var guide i den første del af turen hvor vi gik ind i gården tilhørende Cathrine Kirken. Derefter var vi i Kannikehuset, hvor guiden Tage Rosenstad fortalte om Kannikehusets historie og tilbliven.

 

 

 

 

Efterfølende holdt vi kaffepause med medbragt kaffe og kage. Snakken gik utrolig godt.

 

 

 

Jens Andresen gik en tur sammen med os og fortalte om nogle forskellige steder og bygninger.

Derefter kørte vi hjem til Shelteren på Fyrvænget, hvor Arnold Møller havde tændt op i grillen. Vi afsluttede turen med indtage vores aftensmad i shelteren. Humøret og snakken var bare ok.

Tak til Jens Andresen for god guiden tur. Der deltog 22 personer på turen og ialt 27 personer deltog i spisningen på Granvænget.

Set og sket

Onsdag den  24. april 2019 var vi på by vandring i Arrild.

Arrild pensionistforening stod for arrangementet. Vi mødtes i Arrild klubhus , hvor vi fik kaffe og boller. Andreas Andresen fortalte om opstart af Arrild ferieby, Arrild Svømmehal og lystfiskersø. Derefter var vi på gåben rundt i feriebyen. En god og interessant formiddag. Der var flest personer fra Arrild og der deltog 6 personer fra Branderup.

Onsdag den 3. april 2019 var vi sammen med Lokalhistorisk Forening på besøg på Elmegaarden i Sommersted. Elmegaarden ejes af Lisbeth og Ryan Petersen og er bygget op omkring et helt almindeligt landbrug med maskiner, dyrehold m.m. Der var også et mejeri, forsamlingshus, sauna og gårdbutik.

Vi startede i Elmegaardens forsamlingshus med en sang, og Ryan spillede harmonika til. Derefter fik vi en orientering  af Ryan. Så blev der serveret kaffe, rugbrødslagkage og småkager. Ryan viste os rund  på gården. Vi sluttede i gårdbutikken, hvor der var mulighed for at købe diverse produkter.

Der deltog 20 personer. Vi blev en oplevelse rigere.

 

Onsdag den 13. marts 2019 var inviteret til Arrild, hvor Guitar-Finn spillede.

Der lå et sanghæfte på bordene, hvor vi kunne vælge sange fra og som blev sunget. Vi fik kaffe og lagkage. Vi deltog  10 personer fra Branderup og der var mange fra Arrild. Vi havde en hyggelig eftermiddag.

 

Der blev afholdt generalforsamling den 6.2.2019. Der var valg af bestyrelsesmedlem, som blev Søren Leerskov og en suppleant som blev Ove Willadsen.

Efter generalsamling var der foredrag om turene til Canada og USA, hvor Kisten Nielsen og H.C. fortalte og viste billeder.

Foreningen var vært for aftensmaden. Der var mødt 38 medlemmer op.

 

 

 

 

 

………….

Årets første arrangement i pensionistforeningen foregik onsdag d. 9. januar, i Aktivcenteret. Inger Abildgaard fra Hospice Sønderjylland i Haderslev, var og fortælle om hospice generelt, om deres tilbud, og om dagliglivet på hospice. En virkelig oplysende fortælling, der gav stof til eftertanke.


2018 ———————— 2018 ———————  2018

 

Kommende arrangementer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.