Spring til indhold

Generalforsamling Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Program   Bestyrelsen   Set og Sket   Arkiv Set&Sket   Aktiviteter  Gen.Fors.

Generalforsamling 2022

 onsdag den 9 februar kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Udpegning af referent og stemmetæller.
  3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.
  4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden Erna Jensen – erna6535@gmail.com i hænde senest 8 dage før
  6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er: Erna Jensen
  7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen.
  8. Valg af  revisorsuppleant. På valg er: Niels Jørgen Petersen.
  9. Fastsættelse af kontingent.
  10. Eventuelt.

P.b.v. Erna Jensen

Program:

Efter kaffe og generalforsamlingen  er der foredrag ved Præst Johannes E. Gjesing, Gram.

Vi slutter med middag, som foreningen er vært for.

Tilmeldingsfrist er senest den 5 februar til Kirsten på telefon 21 66 48 03

I disse coronatider forventer bestyrelsen at vi overholder gældende restriktioner.