Spring til indhold

Generalforsamling Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Program   Bestyrelsen   Set og Sket   Arkiv Set&Sket   Aktiviteter  Gen.Fors.

Generalforsamling 2022

 onsdag den 9 februar kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Udpegning af referent og stemmetæller.
 3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden Erna Jensen – erna6535@gmail.com i hænde senest 8 dage før
 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er: Erna Jensen
 7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen.
 8. Valg af  revisorsuppleant. På valg er: Niels Jørgen Petersen.
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Eventuelt.

P.b.v. Erna Jensen

Program:

Efter kaffe og generalforsamlingen  er der foredrag ved Præst Johannes E. Gjesing, Gram.

Vi slutter med middag, som foreningen er vært for.

Tilmeldingsfrist er senest den 5 februar til Kirsten på telefon 21 66 48 03

I disse coronatider forventer bestyrelsen at vi overholder gældende restriktioner.

Kommende arrangementer

 • Krolf i Branderup, mandage (sommer) eller tirsdage (vinter).
  • Dato: 01/04/2022 - 01/04/2025
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
 • Pia Møller fortæller. (Frisør Højt Farm)
  • Dato: 05/10/2022
  • Tidspunkt: 14:30
 • BUIF inviterer til foredrag m. Luna Christofi
  • Dato: 24/11/2022
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:30