Spring til indhold

B U I F Kontaktpersoner

BUIF bestyrelse ser sådan ud i 2022/23

Formand : Eva Schultz

Næstformand : Anders Æbelø

Sekretær : Helle Aagaard 

Kassere : Helle Aagaard

Medlem : Helle Brade og Anne Louise Hørlyck

Supplant : Jonas Schultz

Gymnastik / opvisningen : Anne Louise Hørlyck

Byfest : Helle Aagaard og Anders Æbelø

Branderup Fitness : Helle Brade

Foredrag : Helle Brade

Krolf : Eva Schultz

Badminton : Helle Aagaard

Klub : Eva Schultz

Gåture : Eva Schultz

Støttespil : Eva Schultz

Floorball : Anders Æbelø

Krolf : Eva Schultz

Kommende arrangementer