Spring til indhold

InfoLand – netværk af vidensdeling

Vi lever i en verden, hvor net-kommunikation er en del af vores hverdag. Ord som internet, e-mail, IP telefoni, chat, forum, MSN, SMS m.m. er en del af det danske sprog. Hver eneste dag bruger langt de fleste, én eller flere af disse tjenester.InfoLand er et nyt ord til samlingen. Som navnet næsten siger, er der tale om et helt lands landdistrikts informationer, der samles via hjemmesider. Det enkelte lokalsamfunds hjemmeside er nøglen til dette system af informationer. Roden, som får hele netværket til at blomstre og bære frugt. Alle lokalsamfund bindes sammen via RSS systemet, således at man indbyrdes kan se og læse om de andres aktiviteter og projekter.

De enkelte lokalsamfund i den nye storkommune, bindes sammen med den kommunale informationsstrøm. Tilsammen danner disse et forum for informationsudveksling mellem lokalsamfund, embedsmænd og politikere i kommunen. Et netværk, der har store muligheder i forhold til storkommunens udvikling og kommunikation mellem borger og byråd.

Endelig bindes alle kommuner sammen med regionerne og de landsdækkende organisationer indenfor landdistriktsområdet. Dette netværk vil tilsammen danne en uvurderlig database i forhold til at analysere på udviklingen, fondsmidler eller projekter som helhed. En erfaring, vi i dag har meget svært ved at skabe på kommunal plan og ikke mindst national. Tillige vil det være muligt at skabe et overblik over aktivitetsniveauet i det enkelte lokalsamfund, kommune og på landsplan. Dette kan så igen danne grundlag for kommende landdistriktsprogrammers indsatsområder. På den måde vil aktørerne i InfoLand medvirke til at skabe en bredere viden og et uvurderligt overblik på landdistriktsområdet.

Sådan bindes viden sammen
Landdistrikternes Fællesråd har udarbejdet en systematik, ensartethed og styring, der er i stand til at modtage og håndtere informationsstrømme indenfor kategorier. Med udgangspunkt i dette, tilbydes landets nye storkommuner en pakkeløsning med hjemmesider til alle lokalsamfund i kommunen.

InfoLand vil i næsten alle tilfælde kunne fungerer sammen med nuværende internetløsninger og hjemmesider, så der kræves ikke umiddelbart særlige tiltag. Blot en sammenkobling, som sikrer informationsstrømmen og adgangen til informationer, aktiviteter og projekter.

Implementeringen af InfoLand tilpasses i forhold til hver enkelt kommune eller lokalsamfund, men overordnet er processen således: Det enkelte lokalsamfund får egen hjemmeside, som kobles på InfoLand. Hvis lokalsamfundet allerede har en hjemmeside, kan denne fastholdes, og de tilpassede informationer hentes fra denne. I lighed med lokalsamfundene, kobles kommunens informationsstrøm på landdistriktsområdet til InfoLand. Herefter kan alle brugere og borgere, direkte på deres egen hjemmeside, se centrale informationer fra hele kommunen. Det hele ligger på én side, og det er deres egen lokale side. Herfra kan man se den lokale, kommunale, regionale og landsdækkende nyhedstjeneste løbende.

Adgang til data
Det enkelte lokalsamfund har direkte adgang til alle data i nyhedstjenesten og alle tilgængelige datoer, nyheder og projektbeskrivelser i egen kommune. Alle data samles på www.infoland.dk, hvortil kommune, region og landsdækkende organisationer har adgang. Herfra gives der adgang til søgning og dataudtræk, som kan benyttes i det daglige arbejde. Ikke mindst i forhold til evaluering af lokalsamfundene og de initiativer, der er iværksat. Igen er det muligt at sammenligne med andre kommuner, indenfor eksempelvis den aktuelle region.

Denne del af InfoLand vil først opnå optimalt værdi, når mængden af data vokser i takt med antallet af lokalsamfund og kommuner, der tilsluttes.

Brugernes motivation
InfoLand er et produkt, som løser mange af de aktuelle udfordringer, der er i kommunikationen mellem lokalsamfund og kommune. Tillige giver produktet kommunen et overblik over de enkelte lokalsamfunds aktiviteter.
Selvfølgelig kan enkelte lokalsamfund tilsluttes separat, men den største effekt og dermed succes opnås, såfremt kommunen er initiativtager og tovholder på processen. Én af de væsentligste faktorer for at InfoLand fungerer optimalt er, at lokalsamfundene og dermed ildsjælene gør en stor indsats. Motivationen for dette kan komme gennem en koordineret og motiverende indsats i et samspil mellem lokalsamfund og kommune.

Derudover vil Landdistrikternes Fællesråd arrangere kommunale uddannelsesdage for lokalsamfundene og de enkelte web-mastere, for at sikre motivation og udvikling på området. Landdistrikternes Fællesråd opretter hotline og iværksætter en række initiativer i forhold til lokalsamfundene.

Del på Facebook

Kommende arrangementer

  • Krolf i Branderup, tirsdage (vinter), mandage (sommer)
    • Dato: 01/04/2022 - 01/04/2025
    • Tidspunkt: 19:00 - 21:00