Generalforsamling, Borgerforening

Generalforsamling, Branderup Sogns Borgerforening.
Mandag 14. 3. 2011  kl. 19.00  i Branderup Forsamlingshus.
Dagsorden Branderup Borgerforening.

1)  Valg af dirigent

2)  Bestyrelsens beretning.

3)  Revideret regnskab fremlægges

4) Valg til Borgerforeningens bestyrelse

5)  Vedtægtsændringer til beslutning vedr. Branderup Lokalråd

6)  Branderup Lokalråds beretning og regnskab

7)  Valg til Branderup Lokalråds udvalget.

 

Øvrige forslag til behandling skal være formanden i hænde senest d. 4. 3. 2011.

 

Vel mødt

Bestyrelsen

Share on facebook
Del på Facebook