Forfatterarkiv: 123

Om 123

Fra 1954. Bonde

Sogneaften i Branderup

Sogneaften med Nis Boesdal om Bibelens gode historier.

Torsdag d. 14/10 kl 19,00 i Branderup Forsamlingshus, Sandbjergvej 36, 6535 Branderup

Pris 50 kr incl kaffe.

Aftenen er arrangeret af Branderup, Agerskov, Arrild, Toftlund og Tirslund sogne.

MiniByfest Branderup

🔴🔴HUSK🔴🔴
At det er på mandag den 9. august fra kl. 19-20, at du kan købe din billet til festen i hallen til årets Mini Landsbyfest i Branderup den 4. september. Billetten koster 175 kr. og skal betales kontant eller via mobilepay😃🥳
Har du ikke mulighed for at møde op på mandag, har du igen muligheden tirsdag den 17. august, ellers kan du købe en billet ved at skrive til Annette Riis på tlf. 25349584. 🥳
Klik på siden for at se eller hente pdf filen

Branderup Pensionistforening

Så skal vi på en tur til den Kgl. Køkkenhave på Gråsten Slot.

Vi får kaffe i Glashuset og afslutter med grill i bålhytten på Fyrvænget.

Der er samkørsel i private biler fra Branderup Aktivcenter kl. 13.00. På generalforsamlingen blev det vedtaget at man giver kr. 20,00 til den chauffør der kører den bil, hvor man er passager i.

Nogle mennesker vil gerne køre og andre ønsker det ikke, derfor denne ordning så ingen føler sig udnyttet ved at køre flere gange end andre.

Tilmelding er senest 4. juni til Kirsten på telefon 21 66 48 03

Husk mundbind og corona pas.

P.b.v.

Erna Jensen

Generalforsamling Branderup Forsamlingshus

Andelsselskabet

Branderup Forsamlingshus

afholder Generalforsamling

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne

På valg er Bjarke Holm

På valg som revisor Valdemar Schultz

Derudover skal der vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen

Årsmøde Lokalhistorisk Branderup

Indbydelse til årsmøde i Branderup/Rurup Lokalhistorisk Arkiv.

Torsdag d. 10. juni 2021 kl 19.30i Branderup Aktivcenter.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Efter kaffen vil vi vise, hvad vi har arkiveret i Arkiv.dk

Alle er velkomne

Bestyrelsen.

Vi skal medbringe coronapas eller test og mundbind, indtil man er siddende.

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og BUIF

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og BUIF
Tirsdag d. 25 maj 2021 kl. 19.00 I Branderup Aktivcenter.
Generalforsamling i Branderup Aktivcenter
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gitte Boyschau –
Boyschau@get2net.dk– i hænde senest 5 dage før
Derpå følger generalforsamling i Branderup
Ungdoms- & Idrætsforening.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Eva Schultz –
Schultz6535@live.dk i hænde senest 5 dage før .
“I disse coronatider forventer bestyrelserne at vi
overholder gældende restriktioner. Man skal medbringe
coronapas (såfremt man er vaccineret) eller test og
mundbind indtil man er siddende i mødelokalet

Undervejs er de 2 foreninger vært ved kage og kaff

Generalforsamling, Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

 Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Generalforsamling

 onsdag den 26. maj 2021 kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Udpegning af referent og stemmetæller.
  3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.
  4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden Erna Jensen – erna6535@gmail.com i hænde senest 8 dage før
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlem. På valg er: Sys Bruhn og Søren Leerskov.
  7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen
  8. Valg af revisor. og valg af revisorsuppleant.
  9. Fastsættelse af kontingent.
  10. Eventuelt.

Branderup, den 6. maj 2021

P.b.v. Erna Jensen

Program:

Efter generalforsamlingen og kaffe, vil Karen Aaskoven fortælle om ”Sund Mad”

Vi slutter med middag, som foreningen er vært for.

Tilmeldingsfrist er fredag den 21. maj 2021 til Kirsten på telefon 21 66 48 03

I disse coronatider forventer bestyrelsen at vi overholder gældende restriktioner. Man skal medbringe coronapas (såfremt man er vaccineret) eller test og mundbind

 

Gåture i Branderup start søndag 14/3 kl 13,00 Aktivcenter

Så skal vi ud i den friske luft !!!!!!

Den 14. marts kl 13.00, starter vi gå hold op.

Mødested er ved indgangen til Aktiv center.

Efter de nye regler må vi være 25 personer samlet, vi vil gå i små grupper og holde afstand.

GÅ HOLD er for alle uanset, hvor hurtig eller langsom man går, ruterne aftaler man på dagen.

sidste gåtur vil være i uge 23

Vi glæder os til at se jer alle

Mvh.

Marianne og Eva

COVID:

!. Der er IKKE et krav om visning af negativ test, eller corona test, men man møder ikke op hvis man har symptomer på corona

2. Vi holder afstand og er i små gruppe.

Gåture i Branderup

Så skal vi ud i den friske luft !!!!!!

Den 14. marts kl 13.00, starter vi gå hold op.

Mødested er ved indgangen til Aktiv center.

Efter de nye regler må vi være 25 personer samlet, vi vil gå i små grupper og holde afstand.

GÅ HOLD er for alle uanset, hvor hurtig eller langsom man går,ruterne aftaler man på dagen.

sidste gåtur vil være i uge 23 J

Vi glæder os til at se jer alle J

Mvh.

Marianne og Eva

BUIF Støttespil Branderup udsat

B U I F , STØTTESPIL UDSÆTTES FORELØBIG
PGA CORONA SITUATIONEN.

De udtrækninger som udskydes nu foretages senere når støttespillets udtrækkere mødes igen, så der vil være 10 udtræninger som sædvanlig når året er omme.

Vi er 6 personer som mødes 10 gange årligt til udtrækning, og forsamlingsforbuddet er lige nu på max 5 personer. Os der trækker ud, vil prioritere familien som bekendtskabskreds, fremfor at få for stor en kontaktflade til andre.

Vi skulle nødig smitte vores pårørende, det vil ikke være til at bære.

BUIF Støttespil Branderup

Ildsjæl i Branderup hædret

Eva Schultz blev ”fuppet”

Under påskud af andet besøg fik vi ”lokket” Eva i Aktivcenter tirsdag d. 15 december, hvor Eva virkelig blev ”taget med bukserne nede”. Pludselig stod 3 repræsentanter fra Tønder Kommune, Evas mand Ole, børn, svigerdatter og børnebørn hvor Eva fik overrakt Tønder Kommunes foreningspris for mange mange års frivillige arbejde. For blot at nævne lidt af det der blev sagt; engageret i næsten 30 år i fodbold, håndbold, formand for byfest, formand for Ungdoms- & Idrætsforeningen, etablering af fitnesslokale, igangsætning af ældreidræt, floorball. STOR TILLYKKE MED TITLEN