Forfatterarkiv: 123

Om 123

Fra 1954. Landmand

Menighedsråds valg i Branderup

Kære beboere / folkekirkemedlemmer i Branderup Sogn.

Førstkommende tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 er der 

                VALG til MENIGHEDSRÅDET ved BRANDERUP KIRKE.Det finder sted i konfirmandstuen i den gamle præstegård.

Vi kunne godt bruge et par nye ansigter til Menighedsrådet, og hvis ikke andet, så som suppleanter.

Hvis du har interesse for kirken og dens dagligdag, og også for hvem, der sidder i Menighedsrådet, så kom til mødet / valget den 15. september 2020 kl. 19.00, og vær med til at stemme og bestemme omkring kirkelivet i Branderup.

Valget afgøres den aften efter de nye regler. Hvis vi ikke får de 5 medlemmer, som vi skal have, skal der være supplerende valg, som finder sted den 6. oktober 2020.

Selvom valget afgøres den aften, er der dog stadig mulighed for at opstille en kandidatliste til et afstemningsvalg. nærmere oplysninger om dette kan fås ved  Menighedsrådet.

 Venlig hilsen

Det nuværende Menighedsråd

Jens Erik Thomsen – formand

Generalforsamling i Støtteforeningen for Branderup Friskole og Børnehuset Udeliv

Indkaldelse til generalforsamling i Støtteforeningen for Branderup Friskole og Børnehuset Udeliv

Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 18.30 på Branderup Friskole

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens årsberetning
  4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Marianne Schultz – modtager genvalg

Malene Brodersen – modtager genvalg

Anders Æbelø – modtager genvalg

Valg af suppleanter

På valg er: Lone Korsholm – modtager genvalg

  1. Valg af revisor

Valg af revisorsuppleant

  1. Indkomne forslag
  2. Eventuelt

Generalforsamling Branderup Aktivcenter

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og BUIF – Mandag d.22 Juni 2020 kl. 19.00
I Branderup Aktivcenter.
Generalforsamling i Branderup Aktivcenter
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gitte Boyschau –
Boyschau@get2net.dk– i hænde senest 5 dage før
Derpå følger generalforsamling i Branderup Ungdoms- & Idrætsforening.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Regnskab
6. Drøftelse og godkendelse af pkt.3 & 4
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt.1-2 ungdomsmedlemmer, suppleant,
samt revisor og evt. revisorsuppleant
På valg er Helle Brade (modtager genvalg)
AnneLouise Hørlück (modtager genvalg)
Helle Aagaard (modtager genvalg)
Michael Oksen ( )
Erna Jensen Revisor( )
9. Evt.

Fitness start Branderup

Mandag den 15. juni åbner  vi igen op for træning.  Da vi skal have gjort klar med de nye retningslinjer  der nu måtte være, følg os på facebook!

 CORONA TILBUD !!!!

6 mdrs træning, betal for 5 mdr, du for 1 mdr GRATIS træning

1 års træning normal pris 1068,- kr CORONA PRIS 800 ,- kr

Tilbuddet  gælder fra den 15. juni til den 15. juli 2020  – Skriv eller send en sms til Eva Schultz på 27343090

Dåse indsamling og sortering midlertidig AFLYST i Branderup

PGA. Covid-19 smitte aflyses dåseindsamling og sortering foreløbig fra nu af, indtil vi hører andre oplysninger / regler fra regeringen…..I må meget gerne gemme dåserne til os til senere afhentning!

Hvis man har behov for at levere dåser, må man gerne selv gøre det, dette skal ske på / ved vognen inde i telthallen ved det tidligere JET udlejning. Ind ad indkørselen og straks til højre før bygningerne og ind ad den åbne gavl port i telt hallen. Hold gerne lidt orden derinde, vi har kun pladsen til låns.

Hvis man har ekstra dåser at opbevare derhjemme, brug alle farver plastsække, men husk at binde godt for dem så dåserne ikke flyver rundt i hele jeres område.

På et tidspunkt begynder vi indsamlingen igen.

De lokale indsamlere som har en rute at samle ind på, har frie hænder til stadigvæk at samle ind, men det er frivilligt om de  vil gøre det. Det er i de fleste tilfælde enkelt personer som kører rundt og samler ind, så smittemæssigt er der kun en evt. smitte fra dåserne man skal være opmærksom på.

Fitness redskaberne og legepladsen. SMITTEFARE Covid-19

Hej alle!

ADVARSEL SMITTEFARE OGSÅ I BRANDERUP !

Man må godt bruge bruge fitness maskiner fra 17/5 2020 og eller legepladsens redskaber. Smitten kan stadigvæk sidde på håndtag, greb eller lignende og kan på visse materialer overleve et par dage under gunstige forhold. Hvis man bruger redskaberne, kan man tage sine forbehold.

Dette er en henstilling som kommer fra Tønder Kommune og Branderup Lokalråd.

Sjov Fodbold i Branderup

Branderup Ungdoms & Idrætsforening

Sjov fodbold !!!
BUIF vil meget gerne tilbyde 5 – 10 årige sjov fodbold i foråret, det er både for, piger og drenge , men vi mangler 2 – 3 frivillige eller gerne flere til at “ træne “ disse fodboldspillere.

Det vil være dejligt hvis der er nogen der tænker, det vil jeg da gerne hjælpe med, og så kan man skiftes til at hjælpe.
Vi vil gerne fra BUIF være behjælpelig med at sætte rammerne for træning, det kan være noget med at lave en plan over hvem der hjælper hvornår, det drejer sig om 10 – 12 gange i alt, en gang i ugen…
Vi håber at vi kan få dette tilbud gjort til virkelighed, vi har flere børn der meget gerne vil spille fodbold.

Kontakt BUIF på 27343090

Fastelavn Branderup

Søndag d. 23. Februar kl 14.00.
Er der fastelavnsfest i Branderup Aktivcenter. Vi slår katten af tønden og
der en sodavand, en slikpose og en fastelavnsbolle til hver barn. Til de
voksne er der en kop kaffe og en fastelavnsbolle.
Prisen er 35 kr. for voksne og børn.
Så find jeres flotte kostumer frem. Vi har igen i år en tønde til de voksne,
så I må også finde kostumerne frem.
Vil glæder os til at se jer
Hilsen BUIF

Fællesspisning Branderup 20/3 kl 18,00

FÆLLESSPISNING – For hele familien

Arrangeret af Støtteforeningen for Branderup Friskole og Børnehuset Udeliv

– Fredag d. 20. marts 2020

– Klokken 18.00

– Branderup Aktivcenter

– Menuen er Tortillas/pandekager med fyld (herefter kaffe og kage)

Prisen er 35 kr. pr person (max 150 pr familie)

Der kan købes øl og sodavand

Tilmelding senest fredag d. 13 marts til:

– Pia Jørgensen 30 69 79 21

– Malene Brodersen 26 44 18 70

Fejring af afstemningsdagen.

I anledning af 100 året for afstemningen før genforeningen senere, foreslår Branderup Foreningerne at alle som kan hejser flaget mandag fra morgenstunden.
For at flest mulig hejser flaget og det derved bliver en ekstra festlig dag, opfordrer vi gennem disse medier alle til at deltage i flagningen.