Månedsarkiv: maj 2021

Generalforsamling Branderup Forsamlingshus

Andelsselskabet

Branderup Forsamlingshus

afholder Generalforsamling

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne

På valg er Bjarke Holm

På valg som revisor Valdemar Schultz

Derudover skal der vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen

Årsmøde Lokalhistorisk Branderup

Indbydelse til årsmøde i Branderup/Rurup Lokalhistorisk Arkiv.

Torsdag d. 10. juni 2021 kl 19.30i Branderup Aktivcenter.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Efter kaffen vil vi vise, hvad vi har arkiveret i Arkiv.dk

Alle er velkomne

Bestyrelsen.

Vi skal medbringe coronapas eller test og mundbind, indtil man er siddende.

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og BUIF

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og BUIF
Tirsdag d. 25 maj 2021 kl. 19.00 I Branderup Aktivcenter.
Generalforsamling i Branderup Aktivcenter
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gitte Boyschau –
Boyschau@get2net.dk– i hænde senest 5 dage før
Derpå følger generalforsamling i Branderup
Ungdoms- & Idrætsforening.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Eva Schultz –
Schultz6535@live.dk i hænde senest 5 dage før .
“I disse coronatider forventer bestyrelserne at vi
overholder gældende restriktioner. Man skal medbringe
coronapas (såfremt man er vaccineret) eller test og
mundbind indtil man er siddende i mødelokalet

Undervejs er de 2 foreninger vært ved kage og kaff

Generalforsamling, Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

 Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Generalforsamling

 onsdag den 26. maj 2021 kl. 14.30 i Branderup Aktivcenter

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Udpegning af referent og stemmetæller.
  3. Bestyrelsens beretning – ved formanden.
  4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, skal være formanden Erna Jensen – erna6535@gmail.com i hænde senest 8 dage før
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlem. På valg er: Sys Bruhn og Søren Leerskov.
  7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Kirsten Jacobsen og Ove Willadsen
  8. Valg af revisor. og valg af revisorsuppleant.
  9. Fastsættelse af kontingent.
  10. Eventuelt.

Branderup, den 6. maj 2021

P.b.v. Erna Jensen

Program:

Efter generalforsamlingen og kaffe, vil Karen Aaskoven fortælle om ”Sund Mad”

Vi slutter med middag, som foreningen er vært for.

Tilmeldingsfrist er fredag den 21. maj 2021 til Kirsten på telefon 21 66 48 03

I disse coronatider forventer bestyrelsen at vi overholder gældende restriktioner. Man skal medbringe coronapas (såfremt man er vaccineret) eller test og mundbind