Månedsarkiv: marts 2019

Borgermøde Branderup Friskole

Invitation til Borgermøde for alle interesserede i Branderup

Link til prinbar PDF:  Borgermøde-friskolen-pladsmangel.pdf

Mandag d.29. april kl.19.00 på skolen.         

Branderup Friskole er i rivende udvikling, og søgningen til vores skole er stor. I august 2020 åbner vi også for 9. klasse. Det er meget positivt – både for skolen og for byen. Men vi mangler plads.

Derfor vil vi gerne invitere alle med interesse i Branderup til et møde, hvor vi vender ideer og muligheder.

Vi har et stort ønske om et positivt samarbejde ud fra den forståelse, at vi som by, skole, foreninger, osv., alle vil Branderup og hinanden det bedste.

Vi ønsker først og fremmest, at vi er til for hinanden og vil samme vej. Vi ønsker udvikling for alle, og at vi undervejs og til stadighed bakker hinanden op.

Vi ønsker med dette møde at få vendt ideer og muligheder – både for os som skole, men også hvordan vi som skole kan bidrage til byens udvikling.

Håber vi kan mødes til en god og positiv dialog om hvordan mulighederne for udvikling kan være.

Dagsorden:

  1. Oplæg og uddybning af denne skrivelse v/skolen
  2. Indlæg fra andre foreninger, institutioner, enkeltpersoner
  3. Drøftelse – ordet frit
  4. Opsummering og fremadrettet
  5. Evt.

Ordstyrer: Jens Skovsgaard

M.v.h. Bestyrelsen på Branderup Friskole

Lokalråd Branderup

Lokalråd/Borgerforening.
Vores formål:
– at varetage lokalsamfundets interesser
– at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører  området.
– at være et koordinerende, formidlende og igangsættende led
– at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov, som opstår og ud fra disse være aktiv i at afsætte pejlemærker og formidle visioner
– at fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Tønder Kommune
– at arbejde for friskolen, børnehuset og idrætten, kirken, forsamlingshuset,  erhvervslivet og for ungdomsarbejdet i sognet
– at kommunikere ud til Branderups borgere.


I løbet af 2017/18 har vi arbejdet med:
– Julebelysning.
– Sankt Hans.
– Dialog med kommunen vedr. stier og trafiksikkerhed
– Blomst nummer 2,3,4,5
– Fornyelse af udviklingsplan.
– Projekt Branderup By- og Aktivitetspark samt legeplads
Bliv medlem for kun 50 kr. pr. husstand.
Medlemskontingentet (50 kr.) indbetales på konto:
Reg. Nr. 2452 Konto nr. 3489867310 eller via Mobilepay til 21607835

Julebelysning.
Vi har i 2017 udskiftet lyskæder på de fleste master
Vi har brugt mange penge på at få de nye lygtepæle lavet med stik til
vores julebelysning. (3500 kr. pr. lygtepæle), og i år har vi fået nye
lygtepæle, der skal forsynes med stik.
Skal vi bevare vores julebelysning i Branderup, så bliv medlem af
lokalrådet/ borgerforeningen, så vi får lidt virkemidler.

Det koster kr. 50,- pr. husstand at være medlem, det støtter vores arbejde med f. eks. julebelysningen. I må gerne give et ekstra bidrag til julebelysningen. Det giver jer også stemmeret på generalforsamlingen, samt I bliver valgbare.
Bidrag til julebelysningen kan sættes ind på:

Reg. Nr. 2452
Konto nr. 3489867310

eller meget gerne via Mobile-pay til 21607835