Månedsarkiv: februar 2019

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og

 Branderup Ungdom- & Idrætsforening.

Torsdag d. 21/3-2019 kl 19 i Branderup Aktivcenter

Dagsorden iflg vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde seneste 5 dage før.

For Branderup Aktivcenter: Gitte Boyschau -Boyschau@get2net.dk

For Branderup Ungdoms- & Idrætsforening: Lars Nissen – larsnissen67@hotmail.com

Invitation til 100 års Jubilæum

I forbindelse med at Branderup Ungdoms- & Idrætsforening i år kan fejre sit 100 års jubilæum, vil BUIF gerne invitere Branderup og Omegn til fællesspisning. Arrangementet finder sted forud for generalforsamlingen d. 21/3-2019 kl. 18.00 i Aktivcentret .

Af praktiske hensyn skal tilmeldinger til arrangementet ske via tlf till: Helle Aagaard, 30 56 01 32. Sidste frist for tilmeldinger er fredag d. 15/3-2019

Link til officiel indbydelse.

 

Generalforsamling Forsamlingshus

Branderup Forsamlingshus afholder Generalforsamling

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne

På valg er Henning Nielsen og Hans Lund

På valg som revisor Valdemar Schultz

Under eventuelt, vil der være drøftelse af Forsamlingshusets afvikling!!

På bestyrelsens vegne

Bjarke Holm
Branderup Kådner 6
6535  Branderup J
mobil 50475204