Månedsarkiv: marts 2017

Lej Branderup Aktivcenter til egne aktiviteter


Familie tilbud for lokale i Branderup Aktivcenter.

Efter flere henvendelser udbyder Aktivcenter et godt tilbud til jer:

-Lej hallen i 8 timer for i alt 600 kr. fordelt over 1 år.

-Tilbuddet gælder kun for lokale brugere/borgere i og omkring Branderup.

-Timerne kan bruges der, hvor hallen i forvejen ikke er udlejet til anden aktivitet. Al henvendelse omkring booking af dette tilbud skal ske igennem Gitte Boyschau 24424995- Boyschau@get2net.dk. Ellers kan det ikke anvendes.

-For at benytte sig af tilbuddet skal der altid være en voksen (over 20 år) i hallen under udlejningen.

-tilbuddet gælder ikke i forbindelse med afholdelse af børnefødselsdag eller andet arrangement i centeret. Det gælder kun hallen.

-Hallen kan bruges til diverse boldspil, badminton mm. Redskaber er ikke tilgængelige/må ikke bruges.

-Der medfølger ikke rengøring. Kan købes for mer-pris, hvis det er aktuelt.

-Timerne skal bruges indenfor 1 år fra købs datoen.

-Man binder sig skriftligt på at have læst ovenstående, at man overholder aftalerne, ellers opsiges ”samarbejdet” øjeblikkeligt.

Generalforsamling Vandværk og Lokalråd

Branderup Vandværk og

                 Branderup Lokalråd og Borgerforening

 

                          Afholder ordinær generalforsamling

 

Onsdag d. 29 marts 2017 Kl. 19.00   i Branderup Forsamlingshus

 

Dagsorden Vandværk

 

1:                   Valg af dirigent

2:                   Bestyrelsens beretning

3:                   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4:                   Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5:                   Indkomne forslag

6:                   Valg til bestyrelsen – efter tur afgår

Nis Chr. Mamsen, modtager genvalg og Bente Nissen, modtager ikke genvalg

7:                   Valg af suppleant – efter tur afgår Ole Schultz

8:                   Valg af revisor – efter tur afgår Jens Erik Thomsen

9:                   Evt.

P.b.v.

Jens Peter  Skovsgaard

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d 15-3-2017

 

Dagsorden Branderup Lokalråd og Borgerforening

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 1. a) valg af dirigent
 2. b) valg af to stemmetællere
 3. c) valg af protokolfører
 4. d) aflæggelse af årsberetning
 5. e) aflæggelse af regnskaber
 6. f) fastsættelse af kontingent
 7. g) behandling af indkomne forslag
 8. h) valg af 3 bestyrelses medlemmer
 9. i) valg af 1 suppleant
 10. j) valg af 2 revisorer
 11. k) eventuelt

 

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. 3. 2017.

P.b.v. Mie Thomsen

 

Der serveres et let måltid og kaffe og kage

Generalforsamling Vandværk og Lokalråd Branderup

Branderup Vandværk og

Branderup Lokalråd og Borgerforening

Afholder ordinær generalforsamling

Onsdag d. 29 marts 2017 Kl. 19.00 i Branderup Forsamlingshus

Dagsorden Vandværk

1: Valg af dirigent

2: Bestyrelsens beretning

3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4: Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5: Indkomne forslag

6: Valg til bestyrelsen – efter tur afgår

Nis Chr. Mamsen og Bente Nissen

7: Valg af suppleant – efter tur afgår Ole Schultz

8: Valg af revisor – efter tur afgår Jens Erik Thomsen

9: Evt.

P.b.v.

Jens Peter Skovsgaard

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d 15-3-2017

Dagsorden Branderup Lokalråd og Borgerforening

Dagsorden ifølge vedtægterne.

a) valg af dirigent

b) valg af to stemmetællere

c) valg af protokolfører

d) aflæggelse af årsberetning

e) aflæggelse af regnskaber

f) fastsættelse af kontingent

g) behandling af indkomne forslag

h) valg af 3 bestyrelses medlemmer

i) valg af 1 suppleant

j) valg af 2 revisorer

k) eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. 3. 2017.

P.b.v. Mie Thomsen

Der serveres et let måltid og kaffe og kage