Månedsarkiv: august 2008

Fra Lokalrådet

Branderup er af kultur og fritidsudvalget blevet udnævnt til Årets Landsby i Tønder kommune, og vi vil dermed også være kandidat til denne titel på landsplan.Jeg er glad for denne udnævnelse, og synes også, at det er velfortjent, da der foregår en masse ting i vor by, og der laves et godt arbejde af mange frivillige. Det bliver så spændende, om vi bliver Årets Landsby i Danmark

Orientering om hvad der foregår i lokalrådet.

Vi har netop d. 25. aug. holdt et kursus for inviterede foreningsfolk fra Branderup. Hovedemnet var hvordan foreninger selv kan sætte nyheder ind på hjemmesiden “Branderup.dk”. Derudover fik de en orientering om, hvor vi er på nuværende tidspunkt. Vi drøftede også hjælperdatabasen, som gerne skulle være til gavn for alle foreninger.

Hjælperdatabasen skal blive en EDB-oversigt over alle frivillige hjælpere fra egnen, og det vil velkomstkomiteen arbejde videre med. Alle husstande vil på et tidspunkt få et besøg, hvor man kan melde sig til at give en hjælpende hånd indenfor et bestemt område.

Velkomstkomiteen er et projekt, som lokalrådet har arbejdet med og vil bestå af personer, som skal byde tilflyttere velkommen og oplyse dem om hvilke muligheder der er for aktiviteter i Branderup, samt hjælpe dem med at komme i gang.

Lokalrådet har også arbejdet med:

En konkurrence om nogle unikke byporte i Branderup. Vi fik 7 forslag og dommerkomiteen valgte et forslag fra Flemming Thøisen. Der skal nu arbejdes videre med forslaget i samarbejde med Flemming og derefter skal det godkendes af kommunen inden offentliggørelsen.

Etablering af en sø på Jens Andresens mark. Jens har tilbudt, at vi må lave en sø ud for JET, men vi vil gerne have den længere ned mod Fyrvænget, for at gøre et nyt boligområde mere attraktivt. En ny udstykning der, er også et emne vi arbejder med i samarbejde med kommunen.

Vi vil også gerne have forskønnet Branderup Bygade og Sandbjergvej indtil Branderupvej i løbet af efteråret.

Margrethe Stenger har på lokalrådets vegne arbejdet med tanker om et uddannelsessted ved Aktivcentret for videre-uddannelse af voksne og firmaer evt. med fjernundervisning. Det foregår i et samarbejde med VUC i Haderslev. Hun har søgt penge til det ved LAG, men fået afslag.

Kommunen har også lovet lokalrådet, at Tingvej fra skolen og hen til Sandbjergvej skal gøres mere trafiksikker for cyklister,

og så holder vi fællesspisning d. 23. oktober.

Programmet er endnu ikke endelig fastlagt, men sæt kryds i kalenderen.

Vi arbejder, som I kan se, med en masse ting, som gerne skulle blive synlige på et eller andet tidspunkt..

For Lokalrådet Valdemar Schultz

Åbningstider efterår 2008

Branderup-Rurup Lokalhistoriske arkiv har følgende faste åbningstider:

Onsdag den 3. september 2008, kl. 1900 – 2100 (Flemming og Mie)

Onsdag den 1. oktober 2008, kl. 1900 – 2100 (Niels og Julius)

Onsdag den 5. november 2008, kl. 1900 – 2100 (Flemming og Tage)

Onsdag den 3. december 2008, kl. 1900 – 2100 (Mie og Julius)

Onsdag den 7. januar 2009, kl. 1900 – 2100 (Niels og Tage)

I øvrigt efter aftale:

Henvendelse: 74835137 Tage Willadsen

74835344 Flemming Petersen

Kom og besøg os, vi har mange interessante ting på hylderne.

Måske har I også nogle ting liggende, der er interessante at gemme for eftertiden.

Vi er især interesseret i gamle dokumenter,billeder, protokoller og kort.

Tønder vælger Branderup til årets landsby 2008 konkurrence

Branderup er med hvor det sker. Vi har sendt vores begrundelse til Tønder Kommune for hvorfor netop Branderup skal være Årets Landsby 2008. Her er det brev vi modtog den 15. august….VI KAN, VI VIL og VI GØR !!

“Landsbyforeningen Landsbyerne i Danmark har bedt Tønder Kommune om indstilling af et landsbysamfynd der opfylder kriterierne for unævnelse til Årets Landsby 2008.

Kultur- og Fritidsudvalget takker for Branderups velmotiverede begrundelse. Udvalget har besluttet at udpege Jer til kommunens landsby 2008, hvorfor I indstilles til Landsbyforeningens Landsbyerne i Danmark til udnævnelse som Årets landsby 2008.

Begrundelsen for indstillingen er Branderups fine udviklingsplan; VI KAN, VI VIL og VI GØR hvor I har flere gode argumenter for en god udvikling i jeres landsbysamfund. I skitserer fint hvorledes i selv skal medvirke ved realisering af jeres planer, og hvor vigtigt det er for et landsbysamfund at skabe vækst via et stort frivilligt engagement.

I viser også at I på realistisk grundlag er godt igang med at virkeliggøre elementer fra udviklingsplanen. Udvalget vil glæde sig til at følge “slagets gang” i Branderup i årene fremover.

Kultur- og Fritidsudvalget sender jeres tilsendte motivering sammen med et eksemplar af udviklingsplanen til Landsbyerne i Danmark, så Branderup dermed deltager i den landsdækkende konkurrence om at blive Årets Landsby 2008.”

Nu venter vi alle spændt på det videre forløb. Hvem ved om vi ender med at blive kåret som årets landsby ?!

Månedens natsommerfugl

Den kaldes enten Rodæder eller Skræppeborer. Jeg synes bedre om dens videnskabelig navn: Sylvina.  Navnet skyldes, at dens larver borer sig ind i roden af f.eks. bregne eller mælkebøtte.

De er meget tiltrukket af lys, og vi ser mange af dem her i Branderup i august måned, hvor de kommer indendørs gennem vinduer og døre. Når de har sat sig til ro, er meget nemme at studere nærmere og kan skubbes op på et stykke papir og blive båret ud.

Det tager to år at blive udviklet fra æg til larve til puppe og til voksent insekt.

  

Nyt fra ”dåsedrengene”

Vi havde en rigtig god lørdag 9/8, der var masser af dåser, ca 60 sække stod allerede i Gerhards lade inden vi overhovedet havde begyndt at samle i Branderup.Da vi kl ca 12 var færdige kom Thordis Hundebøl og Mette Riis med varm mad til alle, det var dejlig – vi var også ved at være godt sultne, så tak for god mad. Folk er ved at blive gode til at sætte sække og container ud til vejen, bliv endelig ved med det, det letter vores arbejde meget.

Hilsen fra dåsedrengene.

Nyt fra kålroemarken.

Kålroerne ser fine ud nu, de var ved at få det noget tørt, men nu kan de igen klare sig en tid uden vand. Rækkerne er fyldt ud med blade, det ser godt ud – så tag det rolig Torben Ryvang, roerne når at blive store til din private kålrabifest.Vi har lige fået en brugt men fin roerenser foræret af Hans Lund, mange tak for det. Mads Kjergaard og Hans Lund rensede roerne i uge 30, det var dejlig, også tak for det.

En god start for Branderup Friskole

Mere end 200 borgere fra Branderup og omegn, deriblandt forældre og elever, fejrede søndag, 10. august, den første dag på Branderup Friskole og Branderups Natur- og Idrætsbørnehave.

Det var en skinnende ren og nyrenoveret skole, som formand Jens Skovsgaard ikke uden stolthed kunne overdrage til Lisbeth Østergaard.


Hun vil prioritere den daglige fortælling i skolens hverdag højt. Masser af inspiration får hun og eleverne af den eventyrlige væg i morgensangsalen, som den lokale kunstner Alma Willadsen har malet. Her er der plads til Grundtvig og Kold, H. C. Andersen, Odin, Thor og Nils Holgersson…

Den første officielle skoledag på Branderup Friskole og Idrætsbørnehaven gik med sang, godt humør og et fristende sønderjysk kaffebord. De mange frivillige, som har bidraget til, at skolen fremstår “som ny”, fik megen ros fra de fremmødte. Branderupperne har engang til vist, at de kan, de vil – og de gør, som flere sagde i deres taler på festdagen.
Og eventyret er ikke slut endnu.

Branderup Stations spændende historie

Der var stor aktivitet på Branderup Jernbanestation, for at blive færdig til indvielsen af æ Klein bane, fra Haderslev til Toftlund. Nu kunde man komme til Haderslev “æ stad” med toget på kun 124 minutter,afgang Branderup kl. 8.09 og ankomst til Haderslev kl. 10.13,en strækning på 38 km, altså under 20 km i timen. Abningen af banen er den 2. april 1904. Den 1. april kører et festtog fra Haderslev til Toftlund med jernbane kommissionens medlemmer og samtlige medlemmer af Kredsdagen med Landesrat Becherer i front. De kørte forbi Branderup station den dag fordi de skulle til festmiddag i Toftlund, med de dertil hørende festtaler………

læs videre her: