Månedsarkiv: april 2008

Lille landsby kan, vil og gør

Artikel fra Flensburg Avis Onsdag 23. april 2008. Skrevet af  Trine Flamming

Formanden for den lokale borgerforening, Ole Post,  fortæller, at det lokale sammenhold altid har været stort. (Foto: Lars Salomonsen) 

Udvikling. I disse dage husstandsomdeles en udviklingsplan for Branderup til beboerne i landsbyen og omegn. Planen er blevet til med EU-støtte og beskriver borgernes egne mål og visioner for deres by.

BRANDERUP. »Village Development Plan« lød tilbuddet, som den lille landsby Branderup ca.20 kilometer sydøst for Skærbæk i Tønder Kommune som eneste danske medvirkende sagde ja tak til. Tilbuddet var et internationalt projekt om landsbyudvikling og baseredes på et samarbejde med tre andre landsbysamfund i Sverige, Holland og Irland.  Historisk set har Branderup altid haft et godt sammenhold, og vi så det som en chance for fornyelse og øget styrke, sigerf ormanden for den lokaleborgerforening, Ole Post, om baggrunden for at tage imod tilbuddet.

Læs resten

Branderup Idræts- og Naturbørnehave

Præsentation

Branderup Idræts- og naturbørnehave er et pædagogisk pasningstilbud under § 80, fritvalgsordning for børn fra 2 år 9 mdr., til skolestart. Børnehaven drives af Branderup Friskole i særskilt bolig, hvor skolen også har musik/ og værkstedlokale. Branderup er en mindre landsby med naturskønne omgivelser (sportscenter, boldbaner, friskolens legeplads, skov, vandløb, åer, marker, landbrug m.m.)

Kendetegn

Branderup Idræt og Naturbørnehave vil være et sted, hvor børnene mødes med varme, omsorg, tillid, udfordringer og ikke mindst respekt. Vi vægter idræt og natur/ude-livet meget højt. Gennem daglig motion, bevægelse og aktiviteter i naturen, vil børnene få indlæring og oplevelser, der giver det enkelte barn mulighed for at udvikle sig individuelt. Vi ønsker at være en lidt “anderledes” børnehave, hvor både ansatte og børn klæder sig på efter årstiden, og uanset vejr og vind, vil vi drage ud og udforske verden omkring os. Vi vil give børnene mulighed for, at opleve glæden ved idræt og indsigt i og respekt for naturen. Børnehaven har et tæt samarbejde med friskolen. Branderup friskoles værdigrundlag vil være kendetegnende for børnehaven. Børnehavebørnene vil have deres daglige gang i friskolens lokaler, og børnene vil være en naturlig del af friskolen. Friskole-ånden med forældreinddragelse og samarbejde vil også være et kendetegn for børnehaven.

Fokusområder

Idrætsdage i Aktivcenter- Daglige oplevelser i natur- Fra jord til bord oplevelser- Sproglig opmærksomhed

Idrætsdage i Aktivcenter vil indeholde:-Rytmik, sang, dans, rim/remser, motorik/bevægelse, koordination, redskaber/redskabsbane, berøring med alverdens små rekvisitter, lege, fri leg m.m

Daglige oplevelser i naturen kan være:-Gå på opdagelse i naturen-Ture ud af huset til eks. kirkeskov, møllen, åer, bæk, sportsplads, byen-daglig bål (samlingssted, madsted, fortællested)-spejderaktiviteter-Finde dyrespor/fugle/smådyr-Sove middagssøvn i naturen

Fra jord til bord oplevelser vil indeholde:-virksomhedsbesøg (eks. mejeri, landbrug, rideskole m.m.)-følge året gang i naturen – Livets fødekæde (eks. spiringsforsøg, høst fra have/skov/natur og lave mad af naturens produkter)

Sproglig opmærksomhed vil være:-Rim/remser-Fortælling. Lytte til en fortælling og fortælle for andre. Danne egne billeder-Samtaler mellem børn/voksne om relevante emner-Sproglege-Teater-Former/figurer/tal/farver m.m.

Ugentlige aktiviteter:– Oplevelser med friskolelærerne- Biblioteksbesøg

Månedlige aktiviteter:-Forældre kaffe- Besøg af dagplejebørn/kommende børn

Aktiviteter i løbet af året:- emneuger/temauger alene eller sammen med friskolen- 1-2 forældresamtaler- 2 forældremøder- primitiv koloni/overnatning- Deltage i skolens traditioner (eks. motionsdag, julehygge)- Fastholde egne traditioner- Bedsteforældredag- “Gæster”- Førstehjælpskursus Hver dag vil der være skriftlige informationer om dagens aktiviteterDer vil være ugentlige/månedlige informationer til forældrene om aktiviteter. Alle nye børn i Branderup Idræts- og Naturbørnehave vil forinden start modtage en velkomstpakke med vigtige informationer m.m. Der aftales gerne besøg i børnehaven inden start. Forældre får tilbudt samtale 3 mdr. efter start. Førskolebørnene vil i løbet af foråret “varmes” op til skolestart, og lave skoleforberedende aktiviteter.

Åbningstid:- Mandag- torsdag 6.30-16.30 Fredag 6.30-16.00 Børnehaven har lukket 5 uger i løbet af året. Mere information om dette senere.

Priser:

barn 1550 kr. mdr.
barn 775 kr. mdr.
Kun heldagspladser. Der ydes ikke økonomisk friplads.

Dåse dag….En stor succes

I laden hos Gerhard fandt vi disse brave mænd i færd med at sortere dåser, det ser nærmest ud som om de er ved at drukne i dem, men nej nej for med Jets -Storm P. opfindelse går det bare derudaf.


En stor hilsen til  alle som sorterer, til dem der slæber hjem, tilalle der samler både nær og fjern og ikke mindst dem der drikker indholdet, og det er ikke mig, kan nemlig ikke fordrage øl .
Foto:Tingvej 11.

Hvis lille kat er du? – Jeg er sgu’ da min egen

Denne flotte – og noget velnærede kat – er gradvist flyttet ind hos Hanne og Ole. Gennem mange måneder har den langsomt charmeret sig ind hos vores egne to store katte.  Nu synes den helt at være hjemmevant ude og inde !!

Men nogen må da savne deres huskat?  Ring til 74 83 50 50   og få gåden løsten langtidsgæst

Det internationale Branderup — et sted med fremtid.

Der Nordschleswiger lørdag d. 15. marts 2008.  Artikel og billeder af journalist Sara Kannenberg.
(oversat af Ole Post)

Borgere i Sønderjylland tager del i et EU-projekt vedrørende forbedring af livskvalitet på landet / “Vi kan, Vi vil, Vi gør”.

Branderup – Der findes mere charmerende steder end Branderup med sine 900 sjæle mellem Løgumkloster og Haderslev. Lange, lige veje og en bykerne, som først ved andet gennemsyn er til at få øje på, og midt i landbyen et mejeri.
Det er ikke stedets idyl, der giver Branderup en helt speciel plads på det Sønderjyske landkort. I det mindste ikke endnu. Det er borgerne, som ved deres engagement og deres i Danmark helt enestående indsats, har påkaldt Branderup international interesse. Og dermed blevet et forbillede for landsbyer i hele Danmark.
Siden midten af 2006 er Branderup’s fremtid blevet beskrevet. Som det eneste ud af tolv steder i hele landet valgte Branderup at deltage i et internationalt samarbejde, som blev tilbudt gennem EU, Indenrigsministeriet og Tønder kommune.
Landsbyer i hele Europa skulle gensidig lade sig inspirere med detailjerede visioner, udviklingsplaner og realistiske idéer.
Branderup’erne slog til. En beslutning med frugtbar eftervirkning. I slutningen af februar præsenterede deltagerne en udviklingsplan, hvor arbejde, idéer, visioner og konkrete forslag er bundet sammen. Nye byggegrunde med en sø næsten på trappetrinet, ny plantede træer langs bygaden, samt udvidelse af fitness eller naturstier omkring landsbyen. Halvandet år efter projektets begyndelse kunne borgerne i Branderup læse om byens fremtid.

Ole Lorenzen Post, næstformand i lokalrådet og Margrethe Stenger, medlem af lokalrådet var med fra projektets start. De fortalte til Der Nordschleswiger om deres oplevelser og erfaringer fra de internationale møder.
“Efter vores landdistrikts konsulent i Tønder kommune havde beskrevet, hvad projektet handlede om, så sagde vi simpelthen; ja.” husker Ole Post. Der blev stillet et budget på over 500.000 kroner stillet til rådighed. Lokalrådet tog efterfølgende kontakt til et firma, som beskæftiger sig med landsbyudvikling og så gik det løs i jagten for at få kreative forslag til forbedring af livskvaliteten. Landsbyens borgere blev udstyret med ialt 11 engangskameraer.

“Nye tilflyttere, familier, enlige og folk, der har boet i Branderup igennem årtier blev stillet den opgave at finde steder i Branderup, som de fandt skønne og tiltrækkende.
Men også fotos af steder, de fandt kunne forbedres” fortæller Margrethe Stenger.
Kort tid efter blev der arrangeret et stort borgermøde med fælles spisning, hvor alle i byen var inviteret og blev informeret om projektet og opfordret til at bidrage med tanker og idéer.

“Der deltog mere end 140, og interessen for landsbyens fremtid var stor” siger Stenger. Dernæst stod den første inspektionsrejse på programmet. Man var fremme ved projektets kernepunkt med udveksling af besøg til de deltagende byer fra Holland, Irland, Sverige og Danmark.
“Vi rejste til Holland. Og blev dybt imponeret af de processer, der allerede var i fuldt sving. Ialt 53 forskellige større og mindre forbedringer var i projektets forløb pågebyndt eller udført. For eksempel en legeplads på omkring en hektar, hvor børn kunne komme i nær kontakt med forskellige husdyr. Vi fra Branderup var dengang kun i begyndelsen af vores projekt og var mest optaget af at stille spørgsmål.” mindes Ole Lorenzen Post. Man besøgte også Sverige og Irland inden for rammerne af den internationale rejsegruppe. “Vi havde da hurtigt lært også at se bag kulisserne. Nogle deltager gerne i udviklingsplanerne, men i sidste ende kun, hvis det er til egen fordel. Eller, som ved besøget i Irland, hvor en udviklingsplan var færdiglavet, men ikke blev ført ud i praksis på grund af manglende kommunikation mellem parterne.” beretter Lorenzen Post.

Borgerne i Branderup fordelte deres mål og visioner mellem flere arbejdsgrupper i løbet af en række møder. Ideér blev konkretiseret og der blev sorteret mellem det mulige og det umulige. 6 grupper, – bl.a. opdelt i sundhed, bygninger eller natur – arbejdede med at beskrive og skitsere planer.

I slutningen af 2007 blev Branderup mål for de internationale delegationer. Gæsterne blev indkvarteret privat – og gav de lokale værdifulde indtryk og informationer med på vejen. “Det var utroligt interessant hvordan vore gæster så vor landsby. Hvad de lagde mærke til, og hvilke udviklingspotentialer, de fandt.” beretter Margrethe Stenger. Nu er visions processen afsluttet .
“Vi kan – vi vil – vi gør” lyder Branderups slogan.
“vi kan – det har vi bevist med byggeriet af Aktivcenteret. Vi vil – det har vi netop slået fast med arbejdspapirene til borgerplanen. Vi gør – det er dét, der kommer nu” siger Ole Lorenzen Post.

I slutningen af marts slutter projektet. Og hvordan kommer vi nu videre? Hvilke dele af projektet bliver realiseret, hvilke idéer forbliver nedskrevne visioner og bliver aldrig realiteter?
“Der er konkrete planer om nye byggegrunde i forlængelse af Fyrvænget. Vi er blevet opmærksomme på, at der er flere familier, som gerne vil bygge der. De udarbejdede skitser omkring disse grunde vil snarest blive overdraget til forvaltningen. Desuden skal vi have et møde med Teknisk Forvaltning og præcisere vore ønsker” siger Ole Lorenzen Post.
Også byens velkomstkommitté bliver videreført.
“Vi vil i endnu højere grad komme nye tilflyttere i møde, så de kommer til at føle sig godt tilpas” siger Margrethe Stenger. “I den sammhæng vil vi lave en ny database med frivillige, som kommer til at virke via den nye Infoland hjemmeside. Det kan være at bage kager, give en hjælpende hånd med havearbejde, eller stå for udskænkning ved vores byfester. Formålet er at udbygge det sociale sammenhold.” fortsætter Margrethe Stenger.

“I det hele arbejder vi ud fra dette princip: Hvis noget er vigtigt og muligt, så gennemfører vi det. Hvis noget ikke er så vigtigt, men muligt, så gør vi det også.
Hvis en opgave er vigtig, men ikke mulig – så venter vi, men taber den ikke af syne.”
Sådan sammenfatter Ole Lorenzen Post prioriteterne.

En idyllisk bykerne opnår Branderup dog nok ikke i nærmeste fremtid. For at opnå det, behøves der endnu en god portion livskvalitet.
“Med hensyn til bymidten er vi allerede i forhandlinger. Vi vil gerne opnå enighed om tilladelse til at nedrive en ubenyttet bolig. Det vil i alle tilfælde være en konkret videreudvikling.” synes Lorenzen Post.
Det er dog Branderups borgere, der gør en forskel. Efter dette motto: Skønhed kommer indefra og smitter af på det ydre.    Sara Kannenberg

Indsamling af skrot/jern i Branderup og omegn

Lørdag d. 10 maj fra kl. 9.00 og fremefter vil frivillige til fordel for Branderup Aktivcenter indsamle skrot/gammelt jern.

Så har du/I en bunke liggende og gerne vil forære den til os, så ring til Des 74 83 54 45 inden onsdag d. 7 maj.

                        

Vi gør opmærksom på at inde i Branderup by kan skrottet afleveres ved Gerhard Bredahl. Uden for Branderup by/omegn skal Des kontaktes inden, idet vi kun besøger de steder hvor man har bekendt, at der er skrot liggende til afhentning.
Skulle der være besvær med at finde skrottet frem, hjælper vi gerne med oprydning af dette.

Ideen til Branderups Idræts & Naturbørnehave er født!

Ambitionsniveauet fejler ikke noget i Branderup. Landsbyen skal have en idræts og naturbørnehave i tilknytning til Branderup Friskole!Det blev engagerede forældre sammen med friskolens bestyrelse tirsdag aften efter et informationsmøde om børnehaven i Branderup enige om.
»Vi skal kunne tilbyde noget unikt – passende til vores friskole«, siger formanden for Branderup Friskoles bestyrelse, Jens Skovsgaard.

Bestyrelsen glæder sig over opbakningen fra forældrene:
»Det er dejligt at høre, at »Branderups Idræts og Naturbørnehave« bliver en »vi«-børnehave, hvor forældrenes engagement og indflydelse bliver afgørende. I en tid, hvor mange institutioner skærer ned, sætter vi vores ambitionsniveau op! Men kvalitet koster penge – og selv vi kan ikke tilbyde en bedre børnehave til en mindre pris end de offentlige.«

   Forældrene, som melder deres børn ind i »Branderup Idræts & Naturbørnehave«, træffer et bevidst valg af en børnehave, hvor børnene skal udforske – og lære at få respekt for naturen dagen lang. I Kirkeskoven, for eksempel, og på naturstierne rundt omkring Branderup. Det meste af tiden vil børnene være udenfor. De vil se årstiderne skifte – se hvordan kornet vokser og lære hvordan man ernærer sig sundt.

“Branderups Idræts og Naturbørnehave” får børn lov til at udforske naturen. Dagen lang. foto: Branderup Friskole

En dag om ugen flytter børnene ind i Aktivcentret, hvor de tumler rundt på Tarzan-banen, leger til rytmik og laver grundlæggende motorisk træning…

En god dag på Toftlund Messen

Branderup Friskoles bestyrelse var på Toftlund Messen for at præsentere Friskole- og børnehave-projektet. Det har været en god weekend med mange besøgende ved vores bode, som vi havde ved siden af JET.
Mange mennesker kiggede forbi vores stand – de fleste af nysgerrighed, men der var også nogle, som tog vores informationsmateriale med hjem for at nærlæse det.
Interessen var selvfølgelig størst blandt børnefamilier og flere af dem, vi har talt med, har faktisk overvejet Branderup Friskole som en skole-mulighed for deres børn.

Men også blandt de ældre messegæster, børn og de unge, som ikke selv har børn endnu, var interessen stor – hvis ikke lige for Branderup Friskole, så ihvertfald for friskolens gule, gasfyldte luftballoner, som fristede besøgende i alle aldre – og med alle armstørrelser (se billedet balloner til alle armstørrelser!!).

Din chance at sætte et synligt og varigt fingeraftryk på vor landsby.

Konkurrence om byporte ved indfaldsvejene til Branderup

Blandt de mange idéer og visioner omkring “Udviklingsplanen for Branderup” er også ønsket om nogle smukke og unikke byporte ved indfaldsvejene til Branderup. De skal blive fremtidens “logo” for vor landsby.

I denne konkurrence inviterer Lokalrådet alle til at deltage med kreative ideer. Det vindende forslag vil blive præmieret med 2000 kr. Lokalrådet vil sammensætte en kompetent komité på 3-5 personer, der skal stå for udvælgelsen af indkomne forslag. Man forbeholder sig dog ret til evt. at forkaste alle forslag.

Nu må forestillingen om BYPORT ikke begrænse forslagene. Lokalrådet forestiller sig ikke noget stort og massivt. Byportene skal være enkle i design og samtidig skabe opmærksomhed. Det gælder endvidere at de skal fremstilles af materialer der er vejrbestandige og fri for vedligeholdelse – og naturligvis ikke kopieret andre steder fra.

Det vindende udkast skal også være egnet til brug som logo for Branderup i andre visuelle sammenhænge som f.eks ved trykning af brevpapir.

Det er en forudsætning, at Branderups byporte kan godkendes af kommunen og politimyndighederne.

Din chance at sætte et synligt og varigt fingeraftryk på vor landsby.
Forslag og evt. yderligere oplysning sendes til: Valdemar Schultz
Rundbjergvej 2, 6535 Branderup
Tlf.: 74835387 / 61391201
Mail: fam_schultz@hotmail.com

Tidsfrist: Forslag skal være Valdemar Schultz i hænde senest 14. maj 2008.