Kategoriarkiv: Nyheds Indlæg

Her kan nyheder, der ikke skal med InfoLand, placeres.

Branderup By & Aktivitetspark

Branderup By- og Aktivitetspark
Så bliver en længe næret drøm til virkelighed i Branderup.

Branderup By- og Aktivitetspark har været på tegnebrættet siden vores  udviklingsplan blev lavet i 2008. I 2011fik vi lavet den første projektbeskrivelse. Lige siden har vi arbejdet på at gøre drømmen til virkelighed.

I alle årene har vi søgt kommunen og fonde om penge til at købe den nødvendige jord, men det er ret umuligt at søge fonde til jordkøb. Jorden ligger mellem skolen og Smedegade og grænser lige op til vores sø ved Fyrvænget, der også er en del af planen for området og byggegrundene på
Fyrvænget.
Nu har Tønder kommune købt jorden og overdraget den til os pr. 1. august 2017. Da jorden er forpagtet ud indtil 31/12 2017, får vi først rådighed over jorden den 1/1 2018. Hele det stykke jord, kommunen har købt til os, er på 4,9 ha. En del af det, 1,5 ha vil stadig være forpagtet ud i en årrække. Men på resten af arealet og på et areal, der ligger i forlængelse af skolens jord, og som kommunen også har overdraget til os, har Branderup store planer.
Og de bliver en realitet i 2018. I parken skal der være en byskov, frugtlunde og læhegn, stier, multibane, udendørs fitness, petanque og bane til fjernstyrede biler og f.eks. mooncars.

På aktivitetspladsen ved sportspladsen skal der være boldbane, amfiteater med tunneller under og en stor motorikbane udenom en netcrawler.

Vi har fået tilsagn om kr. 200.000,- fra SE’s vækstpulje, og vi har tilsagn om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet, Brandkassefonden Sydvest og Landdistriktsudvalget. Så nu er vi tæt på målet, og vi skal nok få de sidste penge i hus.

Alle foreningerne i Branderup støtter op om projektet, og det er planen, at der afholdes et støttearrangement i løbet af vinteren, et borgermøde og et støttearrangement til foråret. Beplantningen laves i samarbejde med sponsor Markus Jebsen, Aabenraa/Hong Kong, der har
lavet et træplantningsprojekt her i Sønderjylland, hvor lokale foreninger kan få finansiering og rådgivning samt praktisk hjælp til træplantningsprojekter.

Yderligere oplysninger om projektet findes på Branderup.dk/Udvikling

Udflugt til TV SYD Kolding

UDFLUGT  TIL  TV SYD  KOLDING

  1. Maj 2018 med afgang i bus fra Branderup Aktiv Center kl 17,30

 Turen arrangeres af Branderup / Rurup Lokalhistoriske Arkiv og Branderup Pensionist Forening
Program:

Kl 18,45   Ankomst og præsentation af TV Syd og deres hverdag

Kl 19,30  Aftenens udsendelse – her serveres kaffe og kage

Kl 20,15 Rundvisning i huset, hvor vi bl.a. ser nyhedsstudiet, produktionskontrolrummet, redaktionen og 1:1 boxen

Kl 21,15 Afslutning.

 

Pris for turen incl kaffe er 100 kr pr person

Tilmelding senest   1 APRIL 2018   til  Johanne Møller 74835304

eller  til    Mie Thomsen  21425287 – 74835287  Mail:

jetudlejning@jetudlejning.com

Der er  ” Først til mølle ”   princip   –   max 50 personer

Grønlangkålsspisning i Branderup

Så er der igen tid til at spise grønlangkålsspisning i Branderup Pensionistforening og efterlønsklub.

Der er den 15. november kl. 18 i Aktivcentret.

Der tages imod tilmelding indtil d. 10 november hos Erna på tlf. 24462793. Prisen er 75 kr. pr. person

Velmødt til en hyggelig aften

Luna Christofi fortæller i Toftlund, til fordel for Julemærkehjemmet.

Hermed fremsendes information om vores foredrag med sportsjournalisten Luna Christofi. Luna vil fortælle om hendes liv blandt topidrætsfolk som bl.a. Messi og Ronaldo samt formel 1 kørere i hele verden.

Vi håber i vil være med til at støtte op om projektet og den gode sag, idet hele overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmet i Kollund.

Venlig hilsen  Toftlund Rotary Klub   Præsident    Egon Petz  Smedegade 35, Roost   6535 Branderup  74 83 53 77 / 29 64 00 64 Mail.: ep@roost-polled.dk

Hjælpere fra Byfesten inviteres til Fuglsang Bryggeriet

Rundvisning på Bryggeriet Fuglsang i Haderslev

Som en tak for hjælpen før, under og efter byfesten, vil Byfestudvalget gerne inviterer dig / jer med til en gratis rundvisning på Bryggeriet Fuglsang i Haderslev onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18.30.

Der vil være buskørsel fra Branderup Aktivcenter med afgang kl. 18.00.

Efter rundvisningen vil der blive serveret lidt mad og drikkevarer på Bryggeriet.

Vi har 50 pladser, så tilmelding er nødvendigt til Jørn Kjærgaard på tlf. 22 99 54 23 senest den 23/10-17.

 

Venlig hilsen   Byfestudvalget

Hjertestarter skab i Branderup

Udendørs hjerterstarter skab ved Branderup Aktivcenter

Med tilskud fra TRYG fonden og Branderup støttespil har det været muligt at få investeret i et udendørs skab til hjertestarteren ved Branderup Aktivcenter. Skabet er af så god en kvalitet at der både er lys i skabet, den er sikret/isoleret mod varme og kulde.

Skabet er monteret på ydervæggen mod indgangen til Aktivcenter fra Friskjærvej Adressen er: Friskjærvej 4 A, 6535 Branderup.

Den er altid tilgængelig, inde i skabet står hjerte- starteren .

Heidi og Torben Klittgaard, som bor lige udenfor Branderup er uddannede ”reddere”, de har indvilliget i at lægge små ”visitkort” inde i skabet, og skulle man få brug for hjertestarteren må man hjertens gerne forsøge at kontakte dem. De vil gerne hjælpe så godt det kan lade sig gøre, da de erfaringsmæssigt ved, at man ikke altid tænker lige klart i sådan en situation.

Heidi´s mobil nr. 22261718 og Torben mobilnr. 51510330

Vi har endelig fået en længe ønsket gave, men vi håber,  at det aldrig bliver nødvendigt at tage den i brug.

Pensionister i Branderup, Tur til Horsens Statsfængsel

Så har Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub igen taget arbejdshandsker på efter en god lang sommerpause.

Onsdag den 6. sept. går turen til Horsens Statsfængsel.

Vi gør opmærksom på at der er en trappefri rundvisning på Stats Fængslet.

Læs om turen i programmet for 2017.

Seneste tilmelding er til Alma på tlf. 40403526 den 30. august.

Venlig hilsen

Elna

Sensommer Yoga i Branderup

SENSOMMER YOGA BUIF tilbyder Yoga i det fri, onsdag d. 9. august til onsdag d.13. september. Vi mødes kl. 19.30 på Branderup Kirke parkeringsplads. Vi går i silence (stilhed) en tur gennem kirkeskoven, vi gør stop undervejs og laver forskellige yoga øvelser, som både giver kropsbevidsthed, stabilitet og styrke. Vi vil samtidig have fokus på vores åndedræt. Samt laver vi meditative øvelser. Medbring et tæppe eller andet underlag, som du kan ligge på i naturen. I tilfælde af dårligt vejr, trækker vi ind i hallen. Tilmelding til Susanne Carstensen 24 26 49 48 Der skal som minimum være 10 tilmeldte, for holdet bliver til noget. Pris 175kr

Ekstraordinær Generalforsamling i Branderup Lokalråd

Ekstraordinær generalforsamling i Branderup Lokalråd

 

Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling, fordi Branderup Lokalråd i nærmeste fremtid får overdraget jorden til Branderup By- og Aktivitetspark af Tønder kommune, og i den forbindelse skal der ske en tilretning af

  • 2 Formålsparagraffen
  • 14 Vedr. vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

 

Den ekstraordinære generalforsamling drejer sig kun om disse vedtægtsændringer.

Andre spørgsmål kan ikke behandles.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

 

Mandag den 17/7 2017 kl. 19.30

I Branderup Aktivcenter

Pensionister fra Branderup besøger Naturperlen

Husk at tilmelde jer til turen ud i det Blå.

Vi besøger Margrethe og Preben Stenger.

Har i ikke set hvad Preben og Margrethe har gang i i deres nye hjem ved Kalvø ?  Så er chancen der nu.

Parret har restaureret en ældre ejendom.  Der er bla. handicapvenlige lejligheder  som de lejer ud til turister.

Der er en pragtfuld udsigt fra ejendommen ud over Genner Bugt og Kalvø

Preben vil fortælle om projektet og ideerne bag dette.

Der serveres kaffe og bagefter er der en guidet tur til dem der har lyst. Der er borde og bænke hvor man kan sidde og nyde udsigten over den lille havn og Genner Bugt. Vi ser museet og hører historien bag Kalvø gamle værft.

Hjemme i Branderup serveres der grillpølser og tilbehør i hytten ved søen. I tilfælde af dårligt vejr kører vi til Smedegade 17.

Se i øvrigt programmet for 2017.

Tilmelding til Erna  tlf. 24462793

Velmødt Pensionistforeningen og Efterlønsklub