Generalforsamling Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub.

Onsdag d. 6. februar 2019, klokken 14.30 i Aktivcenteret.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter tur afgår: Alma Willadsen. Modtager ikke genvalg                                                                          Sys Bruhn. Modtager genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 30. januar 2019 

Bestyrelsen