Generalforsamling 2019

Onsdag d. 6. februar klokken 14.30

Dagsorden følger senere