Forfatterarkiv: 123

Om 123

Fra 1954. Landmand

Krolf Bowls i Branderup

Nyt tiltag !!!!!
Nyhed fra Branderup ungdom og idrætsforening !!!
Idendørs Krolf og Bowls !!!
Tirsdag den 1. okt. kl. 19 – 21 i Branderup Aktivcenter , er der nu fra uge 40 frem til marts 2020 , mulighed for at spille Idendørs Krolf og Bowls i Branderup Aktivcenter.
Der vil være et kontigent på 200,- kr for hele sæsonen
Der er mulighed for at låne udstyr fra BUIF, her er plads til nye og øvede spillere.
Kontakt person Pia Jørgensen: 30697921

Fællesspisning i Branderup 11/9 kl 18,00

FÆLLESSPISNING

 • For hele familien

Arrangeret af Støtteforeningen for Branderup Friskole og Børnehuset Udeliv

 • Onsdag d. 11. september 2019
 • Klokken 18.00
 • Branderup Aktivcenter
 • Menuen er Farsbrød med tilbehør (herefter kaffe og kage)

Prisen er 35 kr. pr person (max 150 pr familie)

Der kan købes øl og sodavand

Tilmelding senest fredag d. 6 september til:

 • Pia Jørgensen 30 69 79 21
 • Malene Brodersen 26 44 18 70

Ny Aktivitet i Branderup

Brugskunst arbejde på: Bovlund Bjergvej 4

I den murede bygning længst mod Bovlund er der en dame som sidder og laver brugskunst, hovedsageligt ting af genbrugstræ, som sælges ved vejen og på markeder i landsdelen.Pt. er det disse modeller der arbejdes med i Gerhard’s gamle lade.

Sct. Hans Branderup

Husk: Start i skolegården for velkomst kl 17,00 Kartoffelsalat oa salat må medbringes til pølserne, så man bedre kan kalde det aftensmad, hvis man har lyst til det.

 

Traktorringridning i Branderup Byfest

HAVETRAKTOR- OG TRAKTORRINGRIDNING

I forbindelse med Branderup Byfest afholder
Støtteforeningen ringridning
Lørdag d 8. juni på p-pladsen ved AktivcenteretHavetraktorringridning, fra og med 13 år. (Der må ikke køres atv) starter kl. 11.00 – Indskrivning fra kl. 10.00-10.30Traktorringridning starter kl. 13.00. – Indskrivning fra kl. 12.00-12.30Pris for deltagelse: Havetraktor 50 kr. – Traktor 75 kr.Der skal medbringes egen lanse.Der er præmier til vinderneLanseregler:
Fra spidsen til starten af håndgrebet skal der være min. 30 cm., ellers frit valg. Skal dog kunne håndteres på forsvarlig vis.Færdselsloven skal overholdes, kørekort medbringes og spirituskørsel er ikke tilladt. Man skal opføre sig ordentligt med sit køretøj, ingen hjulspin eller lignende. Ved uforsvarlig opførsel bliver man diskvalificeret og bortvist fra pladsen.

Nyhedsbrev april 2019

Som noget nyt  vil BUIF sende et NYHEDSBREV i det omfang der er behov for det, så man kan følge med hvad der arbejdes med og hvad vi tænker på af planer ude i fremtiden.

BUIF har fået sig konstitueret den 6. april 2019-04-09

 

Formand : Eva Schultz

Rundbjergvej 6 6535 Branderup

Mail :  schultz6535@live.dk   mobil  27343090

Næstformand : Helle Aagaard

Bålsted Mosevej 9  6535 Branderup

Mail: ohmannaagaard@yahoo.dk   mobil : 30560132

Kasserer : Bente Nissen Toftlund

Anne Louise Hørlyck

Løgumklostervej 8 6535 Branderup

Mail : horluck83@hotmail.com   mobil : 30238328

Helle Brade Hansen

Rundbjergvej 7 6535 Branderup

Mail : hellebrade@hotmail.com  mobil 60191350

Krolf sæsonen i Branderup starter.

Solen står på himlen og KROLFBANEN på Smedegade 3 er blevet gjort klar til den ny sæson.
Vi starter MANDAG den 1. April kl. 18.30 og spiller hver mandag til det bliver efterår.

Vi glæder os til at se nye, såvel som tidligere spillere til nogle hyggelige stunder hvor hygge og samvær er i højsædet.

Borgermøde Branderup Friskole

Invitation til Borgermøde for alle interesserede i Branderup

Link til prinbar PDF:  Borgermøde-friskolen-pladsmangel.pdf

Mandag d.29. april kl.19.00 på skolen.         

Branderup Friskole er i rivende udvikling, og søgningen til vores skole er stor. I august 2020 åbner vi også for 9. klasse. Det er meget positivt – både for skolen og for byen. Men vi mangler plads.

Derfor vil vi gerne invitere alle med interesse i Branderup til et møde, hvor vi vender ideer og muligheder.

Vi har et stort ønske om et positivt samarbejde ud fra den forståelse, at vi som by, skole, foreninger, osv., alle vil Branderup og hinanden det bedste.

Vi ønsker først og fremmest, at vi er til for hinanden og vil samme vej. Vi ønsker udvikling for alle, og at vi undervejs og til stadighed bakker hinanden op.

Vi ønsker med dette møde at få vendt ideer og muligheder – både for os som skole, men også hvordan vi som skole kan bidrage til byens udvikling.

Håber vi kan mødes til en god og positiv dialog om hvordan mulighederne for udvikling kan være.

Dagsorden:

 1. Oplæg og uddybning af denne skrivelse v/skolen
 2. Indlæg fra andre foreninger, institutioner, enkeltpersoner
 3. Drøftelse – ordet frit
 4. Opsummering og fremadrettet
 5. Evt.

Ordstyrer: Jens Skovsgaard

M.v.h. Bestyrelsen på Branderup Friskole

Lokalråd Branderup

Lokalråd/Borgerforening.
Vores formål:
– at varetage lokalsamfundets interesser
– at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører  området.
– at være et koordinerende, formidlende og igangsættende led
– at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov, som opstår og ud fra disse være aktiv i at afsætte pejlemærker og formidle visioner
– at fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Tønder Kommune
– at arbejde for friskolen, børnehuset og idrætten, kirken, forsamlingshuset,  erhvervslivet og for ungdomsarbejdet i sognet
– at kommunikere ud til Branderups borgere.


I løbet af 2017/18 har vi arbejdet med:
– Julebelysning.
– Sankt Hans.
– Dialog med kommunen vedr. stier og trafiksikkerhed
– Blomst nummer 2,3,4,5
– Fornyelse af udviklingsplan.
– Projekt Branderup By- og Aktivitetspark samt legeplads
Bliv medlem for kun 50 kr. pr. husstand.
Medlemskontingentet (50 kr.) indbetales på konto:
Reg. Nr. 2452 Konto nr. 3489867310 eller via Mobilepay til 21607835

Julebelysning.
Vi har i 2017 udskiftet lyskæder på de fleste master
Vi har brugt mange penge på at få de nye lygtepæle lavet med stik til
vores julebelysning. (3500 kr. pr. lygtepæle), og i år har vi fået nye
lygtepæle, der skal forsynes med stik.
Skal vi bevare vores julebelysning i Branderup, så bliv medlem af
lokalrådet/ borgerforeningen, så vi får lidt virkemidler.

Det koster kr. 50,- pr. husstand at være medlem, det støtter vores arbejde med f. eks. julebelysningen. I må gerne give et ekstra bidrag til julebelysningen. Det giver jer også stemmeret på generalforsamlingen, samt I bliver valgbare.
Bidrag til julebelysningen kan sættes ind på:

Reg. Nr. 2452
Konto nr. 3489867310

eller meget gerne via Mobile-pay til 21607835

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og

 Branderup Ungdom- & Idrætsforening.

Torsdag d. 21/3-2019 kl 19 i Branderup Aktivcenter

Dagsorden iflg vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde seneste 5 dage før.

For Branderup Aktivcenter: Gitte Boyschau -Boyschau@get2net.dk

For Branderup Ungdoms- & Idrætsforening: Lars Nissen – larsnissen67@hotmail.com

Invitation til 100 års Jubilæum

I forbindelse med at Branderup Ungdoms- & Idrætsforening i år kan fejre sit 100 års jubilæum, vil BUIF gerne invitere Branderup og Omegn til fællesspisning. Arrangementet finder sted forud for generalforsamlingen d. 21/3-2019 kl. 18.00 i Aktivcentret .

Af praktiske hensyn skal tilmeldinger til arrangementet ske via tlf till: Helle Aagaard, 30 56 01 32. Sidste frist for tilmeldinger er fredag d. 15/3-2019

Link til officiel indbydelse.

 

Generalforsamling Forsamlingshus

Branderup Forsamlingshus afholder Generalforsamling

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne

På valg er Henning Nielsen og Hans Lund

På valg som revisor Valdemar Schultz

Under eventuelt, vil der være drøftelse af Forsamlingshusets afvikling!!

På bestyrelsens vegne

Bjarke Holm
Branderup Kådner 6
6535  Branderup J
mobil 50475204