Forfatterarkiv: 123

Om 123

Fra 1954. Landmand

Hjælp søges til Aktivcenter d. 15/5 Hædringsarrangement Tønder Kommune

Branderup Aktivcenter mangler hjælp Tirsdag d. 15 maj 2018.

Tønder Kommune afholder ”Hædringsarrangement” i Branderup Aktivcenter Tirsdag d. 15 Maj om aftenen. Det er en stor opgave at løfte, men vi håber at kunne få hjælp af frivillige i løbet af dagen.

Aktivcenter mangler hjælp denne dag til diverse opgaver:

-Scene/bord/stole opsætning i hallen- samt mindre borddækning/pynt mm. Tirsdag d. 15 maj kl.9.00 i hallen. Forventes at tage maks. 2timer.

-Fra kl 16.30 og fremefter. Vi mangler hjælp i køkken til eks .kaffe brygning, oprydning ved bordene, opvask- og meget andet.

-Fra kl. 20.30 mangler vi hjælp til oprydning (alt skal væk, borde,stole, scene, vaske service op, fejes og meget meget andet) Forventes at tage et par timer. Aktivcenter skal være klar til rengøring morgenen efter.

Desuden mangler vi forinden d. 15 maj også hjælp til vinduespudsning, og at få udenoms arealerne omkring Aktivcenter gjort pæne, rengjort.

Har du mulighed for at byde ind på noget af ovenstående, så mail eller sms/ring til Gitte Boyschau, Boyschau@get2net.dk- 24424995 hurtigst muligt.

Overskuddet ved arrangementet går til AktivcenterJ

Bestyrelsen for Branderup Aktivcenter

Plantedag i Branderup Aktivitetspark

HUSK der er plantedag den 21. april kl. 10.00.

Kom og vær med ! Medbring en spade.

Der skal plantes læhegn og to grupper med buske. Det er starten på vores By- og Aktivitetspark.

Læhegnet plantes med plantemaskine, der skal bemandes med 3 mand.

Buskene skal plantes enkeltvis med spade.

Det er endnu for vådt at plante skov, så det kommer senere.

Frugttræerne plantes også senere, når der er pløjet, harvet og sået nyt græs.

Konsulent Jesper Tofft fra Markus Jebsens planteprojekt kommer og fortæller lidt om projektet og om planterne.

Der serveres lidt forfriskninger undervejs.

Vi håber, I møder talstærkt op og tager børnene med, så vi kan se, at i Branderup støtter vi op om aktiviteterne.

Vel mødt   Branderup Lokalråd

Medaljevindere & Frivillige ildsjæle fra Tønder Kommune hædres i Branderup

Medaljevindere & Frivillige ildsjæle hædres
Tirsdag den 15. maj bliver en festlig aften i Branderup aktivcenter.
Tønder Kommune vil gerne påskønne det store frivillige arbejde, der ydes af de
mange foreninger under Folkeoplysningsudvalgets område.
Tønder Kommune vil også gerne hædre de hold og enkeltpersoner, der i
perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018, har vundet et mesterskab.
Prismodtagerne og deres nærmeste pårørende samt de implicerede foreninger vil blive inviteret til arrangementet.

Skrotindsamling i Branderup

HUSK HUSK HUSK

Skrotindsamling lørdag den 7. april. Kontakt Peter Hundebøl telefonnr. 74835485 eller mobilnr. 20455485, hvis I har skrot, vi kan afhente.
I må også gerne ringe og få afhentet på andre tidspunkter efter aftale. I må også meget gerne selv køre op til U.L. Petersens Eftf. og aflevere skrot og bare give besked om, at det er til Branderup Lokalråd. Der må også gerne køres skrot til pladsen ved Gerhard Bredahls ejendom på Bovlund Bjergvej.

Få ryddet op og støt aktivitetspladsen ved skolen og Branderup Bypark ved samme lejlighed.

På forhånd tak

Branderup Lokalråd

Generalforsamlig Pensionist og Efterlønsklub i Branderup

Onsdag d. 7. februar kl.14.30 i Aktivcenter. Efter generalforsamling og kaffe, vil Marie Petersen og Verner Bruhn fortælle om FREM i Branderup. Historien om købmanden og det store handelsselskab. Som sædvanlig slutter vi med middag, som foreningen er vært ved. Tilmelding senest d. 1. febr. til Johanne telf: 74 83 53 04

Branderup By & Aktivitetspark

Branderup By- og Aktivitetspark
Så bliver en længe næret drøm til virkelighed i Branderup.

Branderup By- og Aktivitetspark har været på tegnebrættet siden vores  udviklingsplan blev lavet i 2008. I 2011fik vi lavet den første projektbeskrivelse. Lige siden har vi arbejdet på at gøre drømmen til virkelighed.

I alle årene har vi søgt kommunen og fonde om penge til at købe den nødvendige jord, men det er ret umuligt at søge fonde til jordkøb. Jorden ligger mellem skolen og Smedegade og grænser lige op til vores sø ved Fyrvænget, der også er en del af planen for området og byggegrundene på
Fyrvænget.
Nu har Tønder kommune købt jorden og overdraget den til os pr. 1. august 2017. Da jorden er forpagtet ud indtil 31/12 2017, får vi først rådighed over jorden den 1/1 2018. Hele det stykke jord, kommunen har købt til os, er på 4,9 ha. En del af det, 1,5 ha vil stadig være forpagtet ud i en årrække. Men på resten af arealet og på et areal, der ligger i forlængelse af skolens jord, og som kommunen også har overdraget til os, har Branderup store planer.
Og de bliver en realitet i 2018. I parken skal der være en byskov, frugtlunde og læhegn, stier, multibane, udendørs fitness, petanque og bane til fjernstyrede biler og f.eks. mooncars.

På aktivitetspladsen ved sportspladsen skal der være boldbane, amfiteater med tunneller under og en stor motorikbane udenom en netcrawler.

Vi har fået tilsagn om kr. 200.000,- fra SE’s vækstpulje, og vi har tilsagn om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet, Brandkassefonden Sydvest og Landdistriktsudvalget. Så nu er vi tæt på målet, og vi skal nok få de sidste penge i hus.

Alle foreningerne i Branderup støtter op om projektet, og det er planen, at der afholdes et støttearrangement i løbet af vinteren, et borgermøde og et støttearrangement til foråret. Beplantningen laves i samarbejde med sponsor Markus Jebsen, Aabenraa/Hong Kong, der har
lavet et træplantningsprojekt her i Sønderjylland, hvor lokale foreninger kan få finansiering og rådgivning samt praktisk hjælp til træplantningsprojekter.

Yderligere oplysninger om projektet findes på Branderup.dk/Udvikling

Udflugt til TV SYD Kolding

UDFLUGT  TIL  TV SYD  KOLDING

  1. Maj 2018 med afgang i bus fra Branderup Aktiv Center kl 17,30

 Turen arrangeres af Branderup / Rurup Lokalhistoriske Arkiv og Branderup Pensionist Forening
Program:

Kl 18,45   Ankomst og præsentation af TV Syd og deres hverdag

Kl 19,30  Aftenens udsendelse – her serveres kaffe og kage

Kl 20,15 Rundvisning i huset, hvor vi bl.a. ser nyhedsstudiet, produktionskontrolrummet, redaktionen og 1:1 boxen

Kl 21,15 Afslutning.

 

Pris for turen incl kaffe er 100 kr pr person

Tilmelding senest   1 APRIL 2018   til  Johanne Møller 74835304

eller  til    Mie Thomsen  21425287 – 74835287  Mail:

jetudlejning@jetudlejning.com

Der er  ” Først til mølle ”   princip   –   max 50 personer

Grønlangkålsspisning i Branderup

Så er der igen tid til at spise grønlangkålsspisning i Branderup Pensionistforening og efterlønsklub.

Der er den 15. november kl. 18 i Aktivcentret.

Der tages imod tilmelding indtil d. 10 november hos Erna på tlf. 24462793. Prisen er 75 kr. pr. person

Velmødt til en hyggelig aften

Luna Christofi fortæller i Toftlund, til fordel for Julemærkehjemmet.

Hermed fremsendes information om vores foredrag med sportsjournalisten Luna Christofi. Luna vil fortælle om hendes liv blandt topidrætsfolk som bl.a. Messi og Ronaldo samt formel 1 kørere i hele verden.

Vi håber i vil være med til at støtte op om projektet og den gode sag, idet hele overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmet i Kollund.

Venlig hilsen  Toftlund Rotary Klub   Præsident    Egon Petz  Smedegade 35, Roost   6535 Branderup  74 83 53 77 / 29 64 00 64 Mail.: ep@roost-polled.dk