Forfatterarkiv: 123

Om 123

Fra 1954. Landmand

Generalforsamling i Branderup Aktivcenter og

 Branderup Ungdom- & Idrætsforening.

Torsdag d. 21/3-2019 kl 19 i Branderup Aktivcenter

Dagsorden iflg vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde seneste 5 dage før.

For Branderup Aktivcenter: Gitte Boyschau -Boyschau@get2net.dk

For Branderup Ungdoms- & Idrætsforening: Lars Nissen – larsnissen67@hotmail.com

Invitation til 100 års Jubilæum

I forbindelse med at Branderup Ungdoms- & Idrætsforening i år kan fejre sit 100 års jubilæum, vil BUIF gerne invitere Branderup og Omegn til fællesspisning. Arrangementet finder sted forud for generalforsamlingen d. 21/3-2019 kl. 18.00 i Aktivcentret .

Af praktiske hensyn skal tilmeldinger til arrangementet ske via tlf till: Helle Aagaard, 30 56 01 32. Sidste frist for tilmeldinger er fredag d. 15/3-2019

Link til officiel indbydelse.

 

Generalforsamling Forsamlingshus

Branderup Forsamlingshus afholder Generalforsamling

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne

På valg er Henning Nielsen og Hans Lund

På valg som revisor Valdemar Schultz

Under eventuelt, vil der være drøftelse af Forsamlingshusets afvikling!!

På bestyrelsens vegne

Bjarke Holm
Branderup Kådner 6
6535  Branderup J
mobil 50475204

Fastelavn i Branderup

Søndag d. 3. Marts kl 14.00.

Er der fastelavnsfest i Branderup Aktivcenter. Vi slår katten af tønden og der er en sodavand, en slikpose og en fastelavnsbolle til hver barn. Til de voksne er der en kop kaffe og en fastelavnsbolle.

Prisen er 35 kr. for voksne og børn.

Så find jeres flotte kostumer frem. De voksne må også finde kostumerne frem.

Vil glæder os til at se jer
Hilsen BUIF

Hoppeborg Weekend for børn i Branderup

Hoppeborg weekend for børn
0 år- 5 klasse
d. 3/11 og 4/11 kl 10-17,
bynight for 5-8 klasse 3/11 kl 19-23 i Branderup aktivcenter.
Så er det tid til en hyggelig og aktiv weekend med børnene i hoppeland. som noget nyt prøver vi med bynight for de lidt ældre børn med høj musik og discolys lørdag aften. Der er nul alkohol eller tolerance for dette, dette vil medføre hjemsendelse. Ophold uden for hallen er på eget ansvar.
Kiosken har åben begge dage hvor man kan købe: slushice og sodavand, popcorn, chips, slik, toast og franske hotdog, pizzasnegle, kage og kaffe.
Medbragt mad og drikke må ikke medbringes.
Entre: 1 dag entre incl postevand og grønt uanset ankomsttid 75 kr.
2 dags entre incl postevand og grønt uanset ankomsttid 100 kr.
Bynight entre incl postevand og grønt uanset ankomsttid 50 kr
Børn under 1 år er gratis
forældre gratis adgang
Vi mangler frivillige hænder til at stå i kiosken begge dage. Vi kan ligeledes godt bruge nogle til at hjælpe med at pakke hoppeborgene ud lørdag morgen kl 9 og ned søndag kl 17. Hvis du har lyst til at hjælpe med noget af det så giv Trine Brink en melding på 50556636.
Der kan betales med kontanter og mobilepay men vi modtager ikke dankort.
Vi håber at se rigtig mange.
vel mødt fra Marianne Schultz, Malene Brodersen, Kim Winther og Trine Brink

Branderup Mejeri holder beredskabsøvelse

Hej alle

Branderup Mejeri – Arla Foods holder beredskabsøvelse i samarbejde med Brand og Redning Sønderjylland.
Det foregår over middag den 30/10 og involverer mange udrykningskøretøjer og blå blink.
Så vær forberedt på en larmende eftermiddag i Branderup.

Venlig hilsen

Branderup Mejeri
Arla Foods

Pensionist tur til Tirpitz

Onsdag d. 12. sept.  Sammen med Arrild går turen til Tirpitz Blåvand. Der vil være rundvisning med guide på udstillingen “Den skjulte Vestkyst”. Fra Aktivcenter klokken 10.15. Medbring en madpakke til frokost. Arrild har drikkelse med. Vi drikker kaffe og på hjemturen spiser vi aftensmad et sted. Pris max 350 kr. pr. person. Tilmelding til Sys, senest d. 5. sept. på telf: 74 83 52 51

Nyt stisystem ved Bjerggården Bovlund

Det nye stiforløb ved Bjerggården og Bakkely.

Hanne Marie og Jørgen Peter Thorøe har ønsket at dele noget af deres natur med vi andre. Men hunde skal altid i snor, der må ikke efterlades affald på turen, tager man en mad og eller drikke med, så tag affald og rester med hjem.

TAK FOR GÆSTFRIHEDEN! HANNE MARIE OG JØRGEN PETER THORØE!

BADNING FRARÅDES DA KANTERNE NOGLE STEDER ER MEGET GLATTE, EKSTREM MERE GLAT END MAN NOGENSINDE FORVENTER.

Stierne på de fleste af markerne er anlagte med græs, derfor kan der være fugtige pletter. Ved søen kan der være svampede pletter mange steder. Der er yderligere planer om på lang sigt at rydde markvejen fra Bakkely og helt ud til den markvej, som kommer ud ved Branderup Møllegård. Den er meget ødelagt af dybe spor brændenælder og selvsåede småtræer. Stakken med træer man møder derude, forsvinder på længere sigt.

Lidt billeder fra de nye stier. Klik på billederne for at skifte til næste.

Byfesten 2018

Hej!

Så er byfesten slut og her kommer lidt mere fra byfesten.

Overskuddet fra dåsedrengene, var faktisk godt 10.000kr mindre, end det der blev uddelt, dette skyldes en donation fra Branderup Rideskole der er ophørt.

Da Branderup Rideskole blev nedlagt var der en del penge i kassen, bl.a. et pænt beløb de før havde fået fra Dåsedrengene Branderup til en fremtidig investering og kassebeholdningen, som blev delt mellem Godtgørende foreninger og resten af kontantbeholdningen til Branderup Dåsedrenge.

Plantning af skov

Hej alle

På lørdag kl. 9.00 planter vi skov i parken. Vi mangler frivillige til plantemaskinen.

Der skal bruges 3 ad gangen til maskinen og 1 til traktoren, men hvis der er mange, så er det jo muligt at holde pauser Indimellem.

Vi sørger for drikkevarer og frokost bare I vil møde op og hjælpe med at plante.

Kontakt Kirsten Willadsen 21607835 eller mail kirsten@willadsen.nu eller Ejner Brodersen mobilnr. 61720810.

På forhånd tak

Branderup Lokalråd ”

Hjælp søges til Aktivcenter d. 15/5 Hædringsarrangement Tønder Kommune

Branderup Aktivcenter mangler hjælp Tirsdag d. 15 maj 2018.

Tønder Kommune afholder ”Hædringsarrangement” i Branderup Aktivcenter Tirsdag d. 15 Maj om aftenen. Det er en stor opgave at løfte, men vi håber at kunne få hjælp af frivillige i løbet af dagen.

Aktivcenter mangler hjælp denne dag til diverse opgaver:

-Scene/bord/stole opsætning i hallen- samt mindre borddækning/pynt mm. Tirsdag d. 15 maj kl.9.00 i hallen. Forventes at tage maks. 2timer.

-Fra kl 16.30 og fremefter. Vi mangler hjælp i køkken til eks .kaffe brygning, oprydning ved bordene, opvask- og meget andet.

-Fra kl. 20.30 mangler vi hjælp til oprydning (alt skal væk, borde,stole, scene, vaske service op, fejes og meget meget andet) Forventes at tage et par timer. Aktivcenter skal være klar til rengøring morgenen efter.

Desuden mangler vi forinden d. 15 maj også hjælp til vinduespudsning, og at få udenoms arealerne omkring Aktivcenter gjort pæne, rengjort.

Har du mulighed for at byde ind på noget af ovenstående, så mail eller sms/ring til Gitte Boyschau, Boyschau@get2net.dk- 24424995 hurtigst muligt.

Overskuddet ved arrangementet går til AktivcenterJ

Bestyrelsen for Branderup Aktivcenter

Plantedag i Branderup Aktivitetspark

HUSK der er plantedag den 21. april kl. 10.00.

Kom og vær med ! Medbring en spade.

Der skal plantes læhegn og to grupper med buske. Det er starten på vores By- og Aktivitetspark.

Læhegnet plantes med plantemaskine, der skal bemandes med 3 mand.

Buskene skal plantes enkeltvis med spade.

Det er endnu for vådt at plante skov, så det kommer senere.

Frugttræerne plantes også senere, når der er pløjet, harvet og sået nyt græs.

Konsulent Jesper Tofft fra Markus Jebsens planteprojekt kommer og fortæller lidt om projektet og om planterne.

Der serveres lidt forfriskninger undervejs.

Vi håber, I møder talstærkt op og tager børnene med, så vi kan se, at i Branderup støtter vi op om aktiviteterne.

Vel mødt   Branderup Lokalråd

Medaljevindere & Frivillige ildsjæle fra Tønder Kommune hædres i Branderup

Medaljevindere & Frivillige ildsjæle hædres
Tirsdag den 15. maj bliver en festlig aften i Branderup aktivcenter.
Tønder Kommune vil gerne påskønne det store frivillige arbejde, der ydes af de
mange foreninger under Folkeoplysningsudvalgets område.
Tønder Kommune vil også gerne hædre de hold og enkeltpersoner, der i
perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018, har vundet et mesterskab.
Prismodtagerne og deres nærmeste pårørende samt de implicerede foreninger vil blive inviteret til arrangementet.