Branderup.

Krolf starter tirsdag aften kl. 19,00 Smedegade 3, 6535 Branderup

Krolfbillede fra nettet

Dåsedrengene mangler hjælpere til rute et par timer pr. md. incl. bespisning.

Familie fodbold søndag formiddage fra 10,00 – 11,00 på sportspladsen.

 Vi har: Friskolen, Børnehuset og Aktivcentret med plads til rigtig mange aktiviteter. Derudover har Branderup en meget smuk natur, formet af: Istiderne, vejr, vind og mennesker. Og vi har selvfølgelig alle beboerne i Branderup og omegn, der bor i alt ca. 750 i hele sognet, ca. 350 husstande. Mange af beboerne er rigtige ildsjæle som kæmper for at have eller lave et aktivt bysamfund, med de tiltag vi i byen ønsker skal være til stede, uanset om det er: Sportshal, Friskole,  søer, stier eller et fjernundervisningslokale, i Branderup Aktivcenter. Der søges fonde til at finansiere tiltagene, derudover er der i Branderup arrangeret “Dåseindsamling“, hvor der samles dåser som sorteres visuelt, samt med magnettromle og sælges med stor fortjeneste, da omkostningerne holdes nede ved hjælp af frivilligt arbejde og kørsel i privatbiler. Der samles årligt omkring 1 million dåser, pengene doneres til højst prioriterede tiltag i byen, eller efter behov.
          I Branderup var der indtil 2008 en landsbyskole med 0. – 6. klassetrin med ca. 85 elever. Ganske få år før blev 7. klasse fjernet til fordel for den større Agerskov Skole. I forbindelse med den store omlægning af kommunerne, blev vi opmærksomme på en overhængende fare for skolelukning, pga. det lille elevtal, som var et resultat af kommunens flytning af 7. klasse til Agerskov, året før.  Med en stor indsats fra mange gode lokale kræfter, blev Branderup Friskole skabt. Skolen havde ca. 85 tilmeldte elever  efter sommerferien 2013. Fra skoleårets start i august 2008 tilbydes: Børnehuset: Børne univers til børn fra 0 – 6 år, delt op i 3 grupper, efter plads og alder. Friskolen: Skolegang fra 0. – 8. klassetrin med daglig læsning og motion, samt SFO.  Branderup er et forholdsvis ungt samfund med stabilt børnetal. Der er ingen detailhandel, men en del håndværksfirmaer. Egnens største arbejdsplads, Arla Foods, Danmarks største ostemejeri, ligger i Branderup. Der er mange foreninger i Branderup sogn med Branderup Ungdoms- og Idrætsforening som den største. I sognet er der et meget stort sammenhold omkring arrangementer som f.eks. den årlige byfest, gymnastikopvisning og Landsbyjul. 

        Branderup sogn er et aktivt sogn, der har opført et multihus ”Branderup Aktivcenter”, et fritids- og aktivitets center på ca. 1800 m2 med sportshal, mødelokaler, klublokale til ungdomsklub og juniorklub, klublokale til Idrætsforening og lokale til Lokalhistorisk Arkiv. Stedet er til brug for alle aldersgrupper og til alle former for aktiviteter så som sport, teater, musikarrangementer, møder m.m. – Friskolen og Børnehuset har adgang til Aktivcentret samt de tilknyttede idrætsfaciliteter som stadion og legeplads. Branderup Aktivcenter er bygget næsten 100% af frivillige, for indsamlede midler, offentlige midler og fondsmidler.

        Branderup Borgerforening har gjort et meget stort arbejde for at få etableret en naturskøn sti rundt om en del af Branderup og fået lavet brochuremateriale. Også dette projekt er blevet lavet udelukkende med frivillig arbejdskraft. Der er opført en bålplads med borde og bænke i tilslutning til stien. I efteråret 2010 er der lavet en sø ved Branderup Møllegård. “MØLLESØEN” blev på hele 2800 m² og er allerede i vinteren 2010 / 2011 blevet indviet som skøjtesø, isen nåede en tykkelse på 20 cm, isen skal være 14 cm for at blive frigivet til færdsel. I forsommeren 2011 er der etableret forbindelse fra den gamle sti og ind til søen hvor der er opstillet bord bænk sæt på en terasselignende plads, hvor der er blevet plantet omkring. Der er sket udvidelser af stiforløbet, med en sti fra Smedegade ind over marken til Tingvej, og der er etableret en lille sø ved Fyrvænget og i vandkanten er der opført et “Madpakkehus”, som en del af fornyelserne i Branderups nye boligområde. Hele stisystemet er blevet en del af “Sporenes Dag” hvor der årligt holdes vandring med lokal formidling til både egne borgere og gæster fra hele landet.

      Borgerforeningen har sammen med Idrætsforeningen opsat en informationstavle, hvor man kan give information til byens borgere om de ting, der foregår i sognet. Et lokalråd, der er bredt sammensat, tager hånd om bl.a. udviklingsopgaver og kontakten mellem lokalsamfundet og kommunen.      

Link til kortinformation her:  http://www.miljoeportal.dk/Arealinformation

         Endnu et tiltag er et samarbejde med foreninger i nabosogne omkring anskaffelse og udlån af teater- og musikudstyr. Der er blevet indkøbt udstyr for i alt kr. ca. 225.000,-, som er kommet fra Leader samt fonde. Branderup har deltaget, som den eneste landsby i Danmark, i et internationalt projekt, der går ud på at udvikle landsbyplaner og få lavet pjecer o.l. Der var et samarbejde mellem 5-6 andre landsbysamfund fra Holland, Irland og Sverige. Der blev bevilget 50% af de nødvendige midler fra Leader +, og restfinansiering blev opnået gennem Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Samtidig er søgt penge til at få nogle af projekterne ført ud i livet bl.a. beplantning, byforskønnelse, modtagelse af nye tilflyttere, støtte til iværksættere m.m.

Branderup blev i 2008 udnævnt til Årets Landsby i Tønder Kommune og modtog Landbrugets Initiativpris.      

Ole Post

Nogle af Branderups projekter er støttet af nedestående.

 

3 tanker om "Branderup."

 1. Mogens Gabs

  Alle infoland sider i Tønder Kommune er opdateret til den nyere version.

  Branderup er sammen med alle andre tilbudt et kursus i opdateringen, enten d. 18. eller d. 19. november, men der kom ingen.

  Den nye version gør mange ting på samme måde som den gamle, men det vigtigste er dog at ting er blevet lettere og at der er mange flere muligheder for indivituel tilpasning.

 2. 123

  Informationen om skiftet og kursus har ikke ramt mig ret meget, Thomas har sagt der kom en opdatering, der er før kommet opdateringer som ikke har betydet ret meget, men denne her var mere drastisk hvor alle menuer smides i 3 spande og røres rundt. Enkelte menuer ligger sammenhængende i en af spandene og kan “fiskes” på plads. (side 1 2 og 3) i en lille gnidret søgeboks med menuer. Vi har flere menuer som hedder det samme, f.eks. bestyrelsen og det sker, de er lidt svære at sortere når de ligger i en spand. Det er svært at huske menustrukturen i hovedet. Hvis vi nu fik en besked om at lave prt. scrn. af vores menuer inden siden forsvandt, i det hele taget kunne der have været sendt en mail til alle brugere / webmastere om hvilke forholdsregler der var kloge at tage inden skiftet.

  Infoland vidste jo godt at de lavede en meget stor ændring og der ingen kom til info / kursus, derfor burde de advare os om at dette var en meget vigtigt og lave en kortfattet bruger vejledning.

  Se f.eks. et link som ikke er på plads endnu:

  Dette er lidt pinligt, er det ikke?
  Det ser ud til, at vi ikke kan finde det, du leder efter. Måske vil en søgning hjælpe.

  Dette kunne formuleres som: Siden er opdateret af infoland og de kunne ikke lave det uden den enkelte skulle investere mange timer i at få siden op igen. Jeg har haft flere mennesker som har spurgt til hvad jeg laver, det er sku da træls!

  Hvis vi fik en persomlig besked om at kl dit og dat blev det man havde lavet ødelagt, og at man på den og den måde, kunne reparere det nemmest muligt ville have klædt infoland.

  Infolands information til mig:
  Jeg har noteret det og kigger på det.

  Ps. en af de næste par dage, så opdatere jeg jeres hjemmeside.
  Jeg er lidt spændt på hvordan det hele ser ud, da jeg ved du har “pillet” lidt mere med det end de andre :)

  Med venlig hilsen
  Thomas Blomberg Hansen
  Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
  Landdistrikternes Hus A/S // InfoLand.dk
  Telefonnummer: 76 340 350
  Direkte: 29 91 19 53

 3. 123

  Ps:
  Jeg har lige tjekket lidt på andre infoland sider. Ør. Højst Nr. Løgum Abild og Højer kører stadigvæk med den gamle version.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>